info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stämning i AD: tvist om lön vid fackligt arbete

Två skyddsombud nekades ersättning för fackligt arbete. Nu stämmer Byggnads Skanska till arbetsdomstolen (AD) för brott mot förtroendemannalagen.

Det var i april 2005, som träffen för fackliga förtroendemän ägde rum. På programmet stod att man skulle tala dels om avtalsrörelsen, dels om ”vårt gemensamma arbetsmiljöansvar”, samt ”vår fackliga organisation” och ”motioner”. Skyddsombud hos andra arbetsgivare fick ledighet med full betalning från sina arbetsgivare. Men de båda anläggningsarbetarna på Skanska Väg, Jan Gunnarsson och Roger Bengtsson, fick beskedet: ingen ersättning.

Enligt Byggnads borde Skanska, i enlighet med förtroendemannalagen, ha underlättat för anläggningsarbetarna att delta i det fackliga arbetet i sina roller som skyddsombud. Byggnads menar att man i god tid informerade Skanska om planeringsträffen, för att undvika störningar i produktionen. Avdelningen i Helsingborg hade också tillmötesgått önskemålen från bolaget om att korta ned tidsåtgången för planeringsmötet. 

Skanska hävdar att två av punkterna som skulle behandlas på träffen, inte var fackligt arbete som berörde företaget, utan interna fackliga spörsmål. Därför var skyddsombuden inte berättigade till betald ledighet. När det gällde punkten ”vårt gemensamma arbetsmiljöansvar”, menar arbetsgivaren att skyddsombuden tidigare hade genomgått en liknande utbildning. Skanska ansåg också att störning av produktionen skulle uppkomma om båda lämnade sin arbetsplats.

Men Byggnads hävdar alltså att företaget i mycket god tid fått information om träffen, och yrkar att Skanska ska ge 8000 kronor vardera i skadestånd till Jan Gunnarsson och Roger Bengtsson, samt 20 000 till Byggnads för brott mot förtroendemannalagen

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stämning i AD: tvist om lön vid fackligt arbete

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig