info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stabilt läge för skadad 18-åring

En 18-årig byggelev skadades allvarligt efter att en teleskoplastare vält. Han vårdas enligt sjukhust i respirator. Fortfarande vet ingen orsaken till olyckan.

Läget för den svårt skadade 18-åringen bedöms vara stabilt, enligt de senaste uppgifterna från Akademiska sjukhuset i Uppsala där han vårdas.
Olyckan hände den 10 oktober då tre bygg- och anläggningselever från Kvinnerstaskolan i Örebro var ute på ett projektarbete. De stod i en teleskoplastare för att fotografera vad de uträttat under dagen, då hela fordonet plötsligt välte. De föll cirka 15 meter.
En tredje elev blev vittne till olyckan och undsatte de två kamraterna som satt fast i korgen med säkerhetsbälten. Han tillkallade ambulans.
Olyckan ledde till att en av eleverna skadades svårt.

Frågetecken om olycksorsak

Såväl polis, som skolan och Arbetsmiljöverket utreder olyckan. Ett expertföretag, Inspecta, har inlett sin granskning av maskinen och kommer att lämna en teknisk rapport. Men fortfarande vet ingen olycksorsaken.
– Det är inte klart fastställt varför fordonet välte. Det kan ha varit en obalans i maskinen eller att den stod på ett ojämnt underlag, säger arbetsmiljöinspektör Marianne Tiborn.
Också gymnasieenhetschef Anders Larsson är frågande till hur olyckan kunde ske.
– Vi ställer oss undrande och hoppas att den tekniska analysen ska hjälpa oss att få fram en orsak. Maskinen stod uppställd på ett sätt som vi trodde var säkert, säger han.
Det aktuella bygget drivs i skolans regi. Eleverna går på Kvinnerstaskolans bygg- och anläggningsprogram, med inriktning på anläggningsfordon. Deras jobb var att riva ett hus för att senare göra mark- och anläggningsarbeten för en nybyggnation.

Skulle jobba självständigt

Läraren hade varit på plats tidigare under dagen, men var inte där då olyckan inträffade. Det förklarar Anders Larsson med att eleverna ska arbeta självständigt, vilket betyder att läraren inte alltid måste vara på plats. Han har också flera arbetsplatser att besöka.

Mot bakgrund av vad som hänt, borde en lärare ha varit på plats?

-Nej. Man måste ge eleverna förtroende att hantera maskiner och uppgifter och sedan tillsammans med läraren utvärdera hur arbetet gått.

Kommer ni att ändra rutinerna nu?

– Det är klart att vi kommer att se över alla risker. Men det är inte praktiskt möjligt att ha en lärare på en arbetsplats hela tiden och det är heller inte i linje med intentionerna i kursen. I det här fallet kände vi oss väldigt säkra eftersom det är frågan om väldigt seriösa elever. Det var också därför de fick just det här jobbet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stabilt läge för skadad 18-åring

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig