info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Som råttor med vingar"

Vid renoveringen av miljonprogrammets bostäder i Växjö upptäcktes en oväntad hälsofara. Under taket doldes stora mängder duvbajs som kan ge salmonella och papegojsjuka.

Renoveringen av miljonprogrammet i kvarteret Alabastern i Växjö är i full gång. Att dessa hus innehåller faror som asbest och kvartsdamm är väl känt. Men byggnadsarbetarna upptäckte också fara som var ny för dem. Duvbajs.
-När vi sågade upp taket såg vi att duvor kommit in på grund av att takluckor varit öppna. På vissa ställen har isoleringen varit täckt med ett tio centimeter tjockt lager av spillning, berättar Mats Henningsson, skyddsombud på NCC, som är entreprenör i området.
Han och hans kollega arbetar just med takjobben. Från början insåg de inte hur stora riskerna var, men han berättar att då Anticimex kopplades in i början av året insåg de faran.
-Efterhand fick vi klart för oss hur farlig spillningen kan vara, säger han.

”Kan vara dödlig”

Björn Lindbergh, specialtekniker från Anticimex, har arbetat med fyra av de tio bostadshus som hittills renoverats i området.
-Duvorna är som råttor med vingar. De lever på marken och äter av rester som vi människor lämnat kvar. Deras spillning innehåller mycket svampar och bakterier som är farliga för oss, säger han.
Faran ligger i att andas in damm som är förorenat av spillningen eller att få in det i kroppens slemhinnor via ögonen, munnen eller näsan.
Duvornas avföring kan orsaka allvarliga sjukdomar som magsjukdomen salmonella och papegojsjukan, som kan ge svår luftvägsinfektion, med symtom som vid influensa, samt lunginflammation.
– Papegojsjukan kan vara dödlig. Det har förekommit flera fall där personer dött av det, säger Björn Lindbergh.
I fåglarnas avföring finns också andra bakterier och svampar som kan ge olika infektionssjukdomar.

Tror okunskapen är stor

Mats Henningsson och hans kollega använder andningsskydd och heltäckande klädsel då de arbetar med att riva isoleringen.
I Växjö har man valt en lösning där saneringsföretaget först desinficerar mineralullen och därefter river byggnadsarbetarna den.
-Jag tror att många byggnadsarbetare inte känner till riskerna. Det är viktigt att sprida kunskapen, säger Mats Henningsson.
Björn Lindbergh tycker det är viktigt att fastighetsägarna ser till att takluckor är stängda, så att man hindrar fåglar från att komma in. Både för byggnadsarbetarnas och hyresgästernas skull. Om duvspillning finns i isoleringen riskerar man också att fågelkvalster tar sig ner i lägenheterna.

Sjukdomar av duvbajs:
*Papegojsjuka, kan smitta både människor och fåglar. Människor med nedsatt immunförsvar kan bli allvarligt sjuka. Symtomen kan vara influensaliknande, med nedsatthet och muskelvärk. Sjukdomen kan även orsaka lunginflammation, hjärnhinneinfammation och leverpåverkan.
*Salmonella, en magsjukdom.
*Campylobacteriainfektion, en magsjukdom.
*Svamporsakade sjukdomar som till exempel, Histoplasmos, som kan ge influensaliknande symptom feber och lungförändringar som vid lunginflammation.
Källor: Folkhälsomyndigheten, Anticimex

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Som råttor med vingar"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig