info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Snus ökar risk för cancer på bygget

Patientinformation tillhörande, den sedan länge nedlagda, Bygghälsan har gett forskare nya insikter om kopplingen mellan snus och cancer.

Företagshälsovården Bygghälsan hade, då den lades ner 1993, omkring 360.000 patientjournaler i sitt register. Patienterna hade mellan åren 1969 och 1993, då mottagningen lades ner, fått svara på frågor om snus- och rökvanor. Dessa uppgifter har nu, 15 år efter det sista patientbesöket, visat sig vara värdefulla för forskare som studerar kopplingen mellan snus och cancer.

Professor Olof Nyrén, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet i Stockholm, har använt registret i sin forskning.
– Vi är väldigt tacksamma för den enorma mängd data som dessa undersökningar lämnat efter sig. Vi har kunnat studera en väldigt stor och homogen grupp som lämnat svar under en lång tidsperiod, säger han.
Genom att jämföra personer som enbart snusat med personer som varken rökt eller snusat har man kunnat visa på hur vanliga vissa sjukdomar är bland snusare.
– Tack vare dessa uppgifter kan vi i dag säga att det finns en liten ökad risk för cancer bland snusare, säger Olof Nyrén.

Snusare löper en dubbelts så stor risk att få bukspottskörtelcancer. Även andra sorters cancer, som skivepitelcancer och magsäckscancer, är vanligare bland snusare.
Olf Nyrén vill dock tillägga att de cancertyper som upptäckts bland snusare är väldigt ovanliga. I en grupp med 10.000 snusare ökar bukspottskörtelcancer med fem fall på tio år.

Bygghälsans patientregister består till större delen av byggnadsarbetare. 20- 30.000 är tjänstemän. Andelen snusare är en aning vanligare bland byggnadsarbetare än hos resten av befolkningen. De kvinnor som besökt Bygghälsan har lyfts bort från undersökningen då de utgjorde en för liten del av patientgruppen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Snus ökar risk för cancer på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig