info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Snabbare redovisning stoppar oseriösa

Företagen ska redovisa skatter och arbetsgivaravgifter för varje anställd, med personuppgifter, varje månad. Samma sak ska gälla alla juridiska personer. Det föreslår arbetsgivare, ekobrottspolis och skattemyndigheten.

Trots högkonjunktur är det hårt pressade priser i Stockholms byggbransch. Orsaken är oseriösa aktörer. Det vittnade flera byggföretagare om på ett seminarium på tisdagen.
Byggarbetsgivarna i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, som arrangerade seminariet, redovisade olika idéer om hur man ska komma åt fusket. Men man berättade också om att det finns många hinder mot att få idéerna prövade.
Ett förslag som skulle kunna förbättra kontrollen är att reglerna för redovisning av skatt och arbetsgivaravgifter ändras. Förslaget, som har förts fram tidigare, skulle innebära att alla anställda och alla juridiska personer som anlitas för ett jobb redovisas, med namn och personnummer, en gång i månaden till Skatteverket.

Så var det tidigare, men regeln avskaffades eftersom den ansågs allt för arbetskrävande för företagen. I stället infördes en årsvis redovisning som innebär att den som vill kolla en entreprenörs skatter får uppgifter som är mer än ett år gamla.
Nu anser Hans Åkerlund, på Stockholms Byggmästarförening, att datoriseringen inneburit att det inte längre är en så stor arbetsbörda att redovisa en gång i månaden. Han säger till tidningen Byggindustrin att han har brett stöd bland företagen i Stockholm för att återinföra en redovisning som gör uppgifterna mer aktuella. Men tidningen berättar också att Sveriges Byggindustrier (BI) är skeptiska till förslaget.  

Den vanligaste metoden att undanhålla skatt är att ett på papperet seriöst företag räknar på anbud. Själva arbetet utförs sedan av anställda och inhyrd personal som får både vit och svart lön. De svarta lönerna döljs genom så kallade bluffakturor från bolag som registreras på personer som inte har något reellt inflytande över verksamheten, så kallad målvakter. Allt mer av den här oseriösa verksamheten bedrivs av kända kriminella, ofta organiserade i nätverk.

Byggföretagare och representanter för Byggnads i Stockholm, som deltog på seminariet, efterlyste mer direkta kontroller på byggarbetsplatserna.
– Både polis och skattemyndigheter borde komma ut på bygget mer. Det är där bevisen finns, det är enda sättet att komma åt det här, sade Jens Hoffman som äger företaget Dipart.
Hans Åkerlund på Ekobrottsmyndigheten konstaterade att det krävs ett åklagarbeslut och en inledd förundersökning för att polisen ska kunna göra oanmälda nedslag på en arbetsplats. Och skatteverkets Ulf Hornegård förklarade att svenska skattemyndigheter inte får göra oanmälda kontroller.
– Det är vi ensamma om i världen. Alla andra skrattar åt oss, sade han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Snabbare redovisning stoppar oseriösa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig