info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Små byggföretag granskas

Arbetsmiljöinspektionen granskar arbetsmiljön i små byggföretag runt om i Sverige i en gemensam aktion i oktober.

Syftet med inspektionerna är att ta reda på hur det är ställt med riskmedvetenheten. Man ska ta reda på om det bedrivs något aktivt arbete för att förhindra skador och olyckor på arbetsplatsen.
Enligt arbetsmiljöreglerna ska arbetsgivaren kontinuerligt kartlägga risker i arbetsmiljön och åtgärda dem.
Totalt kommer 1 800 inspektioner att genomföras på företag med färre än 20 anställda.
Enligt arbetsmiljöverkets statistik svarar mindre företag för fler arbetsolyckor med dödlig utgång i förhållande till antalet anställda, än större företag.
Förutom byggsektorns småfirmor, kommer även verkstads- och transportföretag att besökas.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Små byggföretag granskas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig