info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Slöseri med kompetens"

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (s) tycker att det är allvarligt att kvinnor har svårare än män att få byggjobb. "Det är ett fruktansvärt slöseri med kompetens", säger hon.

Vad tänker du när du läser vår granskning?
– Det är väldigt allvarligt. Det är ett fruktansvärt slöseri med kompetens och jag blir upprörd över att man inte utnyttjar kvinnornas yrkeskompetens.

Är du förvånad att arbetslösheten bland kvinnor är nästan dubbelt så hög som bland männen?
– Ja, både förvånad och besviken. Samtidigt som det råder stor brist på utbildade byggnadsarbetare, så använder man inte dem som finns.

Vilka är dina reaktioner på motståndet bland byggarbetsgivare att anställa kvinnor?

– Det verkar som det förekommer könsdiskriminering. Det är ju inte totalt vetenskaplig undersökning, men det pekar i den riktningen. Det är det som gör mig besviken och upprörd.

LÄS MER: Hela vår granskning om motståndet mot kvinnorna

Vad säger du om att kvinnorna inte får jobb på grund av att de inte tros klara jargongen på arbetsplatsen?
– Det är ett irrelevant argument från arbetsgivarens sida. Om det är en sådan jargong på byggarbetsplatser, då är det problem. Men facket har också ett intresse av att det ska vara en jargong som är inkluderande och icke-diskriminerande för alla på arbetsplatsen.

Vad kan du som arbetsmarknadsminister göra för att kvinnor ska få jobb?
– Det är huvudsakligen arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren måste använda den kompetens som finns och som söker jobben. Men det du visar i reportaget är också kvinnor som vittnar om nedlåtande syn från arbetskamrater. När det gäller attityder har också facket en roll och då är det också en fråga för fackliga organisationer.

Men vad är ditt ansvar som arbetsmarknadsminister?
– Om inte arbetsgivaren anställer om man har brist på utbildad personal, så är det inte mycket regeringen kan göra. Det här ansvaret faller på arbetsgivaren.

Vad kan du som politiker göra för att motverka diskriminering?
– Regeringen gör insatser både när det gäller lagstiftning mot diskriminering och attitydpåverkan. Här är det arbetsgivarens ansvar att anställa kvinnor när de har rätt kompetens.

Tycker du att lagstiftningen ska skärpas?
– Det finns en skarp och tydlig lagstiftning idag. Lagstiftningen är väldigt tydlig på att man inte får sortera bort någon på grund av kön. Det är förbjudet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Slöseri med kompetens"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig