info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Slipmaskin farlig på jobbet

Var försiktig när du slipar eller borrar! Slip- och borrmaskiner är två av de maskiner som orsakar mest arbetsskador. Och antalet arbetsskador ökar, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Efter en rad år med nedåtgående statistik har antalet anmälningar om både olycksfall och sjukdomar orsakade av jobbet, i samtliga yrken, ökat de senaste fyra åren. Bara under förra året ökade anmälda arbetssjukdomar med nio procent och antalet arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro med tre procent. Visserligen gick sysselsättningen samtidigt upp något, men alls inte tillräckligt för att förklara de ökade sjuk- och olyckstalen.

”Bådar illa inför framtiden”

Uppgifterna kommer från en rapport från Arbetsmiljöverket och bygger på olyckor och sjukdomar som anmälts till Försäkringskassan.
Att siffrorna sjönk fram till 2009 kan delvis förklaras med ändrade regler för när man får ersättning, alltså när man tjänar på att göra en anmälan till Försäkringskassan. Kanske kan en del av den nu pågående uppgången också förklaras av yttre faktorer, så som att man kan anmäla via webben sedan ett par år tillbaka. Men tendensen är ändå tydlig, sedan 2009 har antalet arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro ökat med hela 22 procent.
Utvecklingen bekymrar Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.
– Att de anmälda arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad bådar illa inför framtiden. Nu behöver arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samarbeta för att trycka tillbaka trenden. Ingen är förtjänt av att människor blir sjukare och skadar sig mer på jobbet, säger han i ett pressmeddelande.

Kniv farligaste handdrivna verktyget

Belastningsfaktorer ligger bakom de flesta arbetssjukdomarna, både bland samtliga arbetare och bland dem som jobbar i byggbranschen. Det leder oftast till muskel- och ledbesvär.
När det gäller olyckor är den vanligaste orsaken för män att de tappar kontrollen över till exempel en maskin eller ett verktyg. Bland motordrivna handverktyg anmäldes flest olyckor för slipmaskiner och borrmaskiner. När det gäller verktyg som drivs av handkraft tycks kniven vara farligast och beträffande stationära verktyg ligger cirkelsågar i topp på listan över vad som orskat olyckor.
För kvinnor är fall den vanligaste olycksorsaken, bland män kommer fall på andra plats.

Vibrationsskador ökar

Män skadar oftast händer och fingrar vid olyckor som leder till sjukfrånvaro, medan kvinnor oftare skadar höfter, ben eller fötter.
Byggverksamhet kommer på femte plats på listan över de branscher som orsakar flest olycksfall per tusen förvärvsarbetande män. När det gäller kvinnor kommer byggverksamhet på plats elva.
En skadeanledning som ökat mellan 2012 och 2013 är vibrationer. Vanligast är vibrationsskador inom byggverksamhet och tillverkning.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Slipmaskin farlig på jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig