info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud stängs ute

Många skyddsombud får inte vara med i planeringen inför byggen, fast de har rätt till det. Det visar en enkät från Byggnads.

Skyddsombuden är viktiga för att bromsa olyckorna. Det var alla deltagarna eniga om vid Byggnads hearing om arbetsmiljö på onsdagen.
Men i praktiken har många skyddsombud det tufft och får inte alls det inflytande de har rätt till. Det visar delresultat i en enkät som Byggnads gör bland sina skyddsombud.
Bara drygt sex procent av skyddsombuden svarade ja på frågan om de får vara med i planeringen före byggstart, något de har rätt till enligt arbetsmiljölagen. 56 procent får inte delta i planeringen och övriga får vara med ibland. 70 procent av skyddsombuden är inte med och tar fram arbetsmiljöplaner, 45 procent är inte med vid utredningar efter olycksfall eller vid övergripande riskbedömningar.

”Mörkrädd”

-Jag blir mörkrädd av den här läsningen, sa Byggnads arbetsmiljöombudsman Jörgen Eriksson. Men han befarar att resultatet blir ännu sämre nästa gång siffrorna ska stämmas av.
För så här långt har drygt 150 skyddsombud svarat på frågorna, företrädesvis skyddsombud på de större företagen. Senare kommer enkäten att utökas med fler svar, och då också med fler skyddsombud som jobbar i mindre företag.
Jörgen Eriksson anser att det är en stor brist att skyddsombudens kunskaper inte tas bättre tillvara.
-Skyddsombuden är en enorm kunskapsbank, säger han.

Oroade

Flera av deltagarna i hearingen var oroade över skyddsombudens situation och menade att den har försämrats. Det finns flera exempel där skyddsombud råkat illa ut då de ställt krav. Calle Fridén, byggnadsarbetare och skyddsombud, har sett en tydlig förändring de senaste 10-12 åren.
– Många vågar inte säga vad de tycker, sa han.
Oron delades också av Arbetsmiljöverket.
-Jag är oroad över skyddsombudens situation och roll, sa dess avdelningschef Håkan Olsson.
Färre vill bli skyddsombud, samtidigt som skyddsombuden är Arbetsmiljöverkets förlängda arm. I tider då det dragits ner på antalet inspektörer behövs skyddsombuden mer än någonsin, menade han.
-Det får genomslag direkt på en arbetsplats där det finns ett aktivt skyddsombud.
Enkäten bland skyddsombud visar också brister då det gäller användandet av företagshälsovården i skyddsarbetet.
Bara 57 procent svarar att deras arbetsgivare erbjuder en avtalsenlig, ändamålsenlig och bra företagshälsovård. 27 procent har det delvis.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud stängs ute

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig