info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud kräver åtgärd i Östergötland

De utdragna lönekonflikterna på Skanska, NCC och Peab i Östergötland börjar slita på psyket på en del byggnadsarbetare. Därför kräver skyddsombuden snabba åtgärder.

Skyddsombud på arbetsplatser inom Skanska, NCC och Peab i Östergötland, börjar nu kräva att arbetsgivarna gör något för att förhindra psykisk ohälsa hos arbetarna. Det handlar framförallt om arbetsplatser där löneförhandlingarna är strandade.

6:6a anmälningar på Peab

Skyddsombuden har gjort så kallade 6:6a-anmälningar. Det innebär att företagen snabbt måste agera för att förbättra arbetsmiljön. En 6:6a-anmälan, är en av de mest kraftfulla åtgärder ett skyddsombud kan vidta med stöd av arbetsmiljölagen.
– Jag arbetar i Stockholm och ser detta utifrån. Jag har känt många av killarna i 4-5 år och det är inte samma personer som för något år sedan. De är dämpade och trötta. De ser verkligen slitna ut, säger Tommy Andersson som sitter i centrala skyddskommittén inom Peab.

”Uppsägningarna har skapat oro”

Huvudskyddsombudet Stefan Andersson på Peab i Östergötland har begärt åtgärder på 7-8 arbetsplatser i Linköping/Norrköping. Enligt Stefan har pressen ökat på byggnadsarbetarna i takt med att med att företaget säger upp anställda, samtidigt som lönekonflikterna pågår utan att det tycks finnas någon slutlig lösning.
– Men jag är nöjd med hur Peab har svarat på vår 6:6a-anmälan. Företaget har svarat med att göra en akutinsats. De som känner sig nedstämda och mår dåligt kommer att få hjälp av företagshälsovården, och de behöver inte kontakta Peab innan, säger han.

”Många har farit illa”

Sune Samuelson är personalsamordnare i Peab. Han framhåller att det är i företagets intresse att arbetsmiljöproblemen löses så fort som möjligt. Åtgärderna kommer att beröra alla byggnadsarbetare i området, cirka 150 personer, men också tjänstemän.
Varför mår Peabs anställda dåligt?
– En bidragande orsak är lönetvisterna. Det finns nog många som farit illa där. Tanken är att vi ska komma till rätta med arbetsmiljöproblemet, säger Sune Samuelsson.

Skanska kartlägger

Inom Skanska har skyddsombuden i Linköping skrivit under 6:6a-anmälningar som berör 5-6 arbetsplatser. Företaget meddelar via sin HR-avdelning att man dragit igång ett kartläggningsprojekt där man bland annat kommer att intervjua alla skyddsombud och arbetsledningar på berörda arbetsplatser, Detta görs i samarbete med företagshälsovården. Beroende på resultatet av kartläggningen, kommer detta eventuellt leda till ytterligare åtgärder.
– Det är bra att arbetsledarna intervjuas. Jag är övertygad om att tjänstemännen mår lika dåligt som oss byggnadsarbetare, säger Anders Svensson, byggnadsarbetare och mb-ledamot på Skanska.

Stödsamtal på NCC

På NCC berörs tre arbetsplatser. Alla byggnadsarbetare som vill kan få stödsamtal inom företagshälsovården. Sölve Johansson, som är skyddsombud på en av arbetsplatserna i Linköping, har gått runt till alla byggnadsarbetare och informerat om möjligheten att få professionell hjälp:
– Men orsaken till detta är ju alla strandade förhandlingar. Byggnads och Sveriges Byggindustrier måste lösa detta. Så här kan vi inte ha det, folk mår dåligt, säger han.
Byggnadsarbetaren har sökt NCC:s personalchef utan resultat.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud kräver åtgärd i Östergötland

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig