info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud hindras och hotas

En ny rapport från LO tecknar en dyster bild av skyddsombudens vardag. En tredjedel har hindrats i sitt arbete det senaste året, drygt var tionde har trakasserats och sex procent har utsatts för hot eller våld.

I maj uppgick antalet skyddsombud i LO:s medlemsförbund till 59 642 stycken. Det innebär att antalet skyddsombud minskat mer än medlemsantalet i dess helhet. Sedan 2012 har LO tappat tre procent av sina medlemmar, samtidigt som antalet skyddsombud minskat med hela åtta procent.
En del av förklaringen är en förändrad arbetsmarknad med fler småföretag, färre stora industrier och en ökad andel osäkra anställningsförhållanden. En annan del är att skyddsombudens vardag blivit tuffare.
‒ Vi vet att det finns många som blir utsatta för hinder, trakasserier, hot och våld, säger Sanna Melin på LO:s arbetslivsinstitut som i anslutning till skyddsombudens dag presenterar en rapport om frågan.

32 procent har hindrats
Totalt har 7 657 huvudskyddsombud och lokala skyddsombud deltagit i en enkätundersökning om vilka problem de stöter på i sitt uppdrag. Och rapporten tecknar en dyster bild av situationen ute på arbetsplatserna.
32 procent uppger att de under det senaste året hindrats i sitt uppdrag, tolv procent att de utsatts för trakasserier och sex procent att de utsatts för hot eller våld. De som rapporterat att de hindrats i sitt arbete pekar ofta på utebliven information eller att de nekats utbildning, men fem procent uppger också att arbetsgivaren ignorerat skyddsstopp. De skyddsombud som trakasserats vittnar bland annat om sämre löneutveckling och schemaläggning.
Sanna Melin menar att utvecklingen över tid är alarmerande.
‒ Det här handlar ju om grunderna för det organiserade arbetsmiljöarbetet. Det är oroande att det inte fungerar, säger hon.

LÄS MER:
200 nya skyddsombud inom Byggnads
Hårt jobb för säkra byggen
Dammjakt under arbetsmiljöveckan

Samtidigt som klimatet hårdnar ute på arbetsplatserna uppger bara 78 procent av skyddsombuden att de känner stöd av sin fackliga organisation. Byggnads förbundsjurist Anneli Ohlsson-Anderbjörk menar att förbundet har anledning att vara självkritiskt.
‒ VI måste bli bättre på att stärka kontakterna mellan skyddsombuden och den lokala fackliga organisationen. Då kommer vi också bli bättre på att fånga upp signaler om att skyddsombuden blir motverkade.
LO ska nu ta fram en gemensam handlingsplan för hur skyddsombudens ställning ska kunna skyddas. Parallellt arbetar Byggnads med en egen strategi.
‒ Vi fick ett uppdrag från senaste kongressen att ta fram en handlingsplan för att stötta våra förtroendevalda som hindras i sitt arbete. Den är nästan klar, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk.

32 procent av skyddsombuden uppger att de har hindrats i sitt arbete.
Tolv procent uppger att de har utsatts för trakasserier.
Sex procent uppger att de har utsatts för hot eller våld.
87 procent av skyddsombuden uppger att de känner stöd från arbetskamraterna.
78 procent känner stöd av sin fackliga organisation.
Källa: LO-rapporten ”Trakasserier av skyddsombud”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud hindras och hotas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig