info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud hindras från planering av jobben

Byggnads kräver svar från byggföretag om hur skyddsombuden ska komma in tidigare i planeringen av jobben. I flera fall får Arbetsmiljöverket nu avgöra frågan.

En AD-dom tvingade Byggnads att ändra rutinerna för hur man utser skyddsombud. Detta har lett till stora problem när det gäller skyddsombudens möjlighet att komma in i planeringen före byggstart.
– Det är det viktigaste skedet. Det är då man kan påverka organisation, arbetsmetoder med mera. När bygget väl drar igång är skyddsombudens möjligheter att påverka ytterst begränsad, då är minst 75 procent av all planering gjord, säger Leif Nyrell, förbundsombudsman på Byggnads.
Därför har fackets regionala skyddsombud nu systematiskt gått ut till byggföretag med en så kallad 6:6a, där man kräver besked om hur de tänker lösa problemet.
– Jag uppskattar att våra regionala skyddsombud gjort ett 50-tal 6:6a till företag i hela landet, säger Leif Nyrell.

Inte nöjd med svaren

Är facket sedan inte nöjt med åtgärden och svaret kan man gå vidare till nästa instans, Arbetsmiljöverket.
En av dem som gjort det är Anders Karlsson, regionalt skyddsombud i Göteborg. Det handlar om sju fall, där han inte varit nöjd med svaren från företagen eller inte har fått något svar alls.
– Jag anser inte att dessa företag lever upp till kraven om att skyddsombuden ska medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och planeringen av byggen. Därför vill jag att Arbetsmiljöverket ska ta ställning till vad företagen ska göra för att leva upp till lagens krav, säger han.
Det handlar om både små och stora företag. Det största är Peab som i en skrivelse redogjort för hur man arbetar med skyddsombuden. Men Anders Karlsson anser inte att åtgärderna räcker.

Ska reda ut

Jonas Hamark är jurist på Arbetsmiljöverket i Göteborg och säger att verket kommer att börja med att reda ut olika formella frågor.
– En av dem är vad lagstiftningen säger om skyddsombudens rätt att medverka i tidig planering, säger han.
Tidigare utsågs skyddsombuden i allmänhet på respektive företag och kunde sedan verka på alla företagets arbetsplatser. Men i och med AD-domen i fallet Värmdö Byggentreprenader har det visat sig vara fel. För att följa lagen måste skyddsombuden utses på respektive byggarbetsplats, om man inte kommer överens om något annat med arbetsgivaren.
Flera företag vill träffa överenskommelser med Byggnads om detta och Veidekke har redan gjort det.

Var inte med

Redan före AD-domen var det dåligt med skyddsombudens möjligheter att påverka planeringen på byggen, visade en enkät Byggnads presenterade i november förra året. Då svarade bara drygt sex procent ja på frågan om de fick vara med i planeringen före byggstart. 56 procent fick inte delta i planeringen och övriga fick vara med ibland.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud hindras från planering av jobben

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig