info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud får ej delta i riskanalyser

En majoritet av skyddsombuden har inte fått vara med och göra riskanalyser och handlingsplaner på bygget. Det visar siffror i en enkät som gått ut bland skyddsombuden i Stockholm i samband med arbetsmiljöveckan.

-Tyvärr stämmer det med vad vi trott. Arbetsgivaren ser inte skyddsombuden som en resurs. Samtidigt tror skyddsombuden själva att om de fick vara med i ett tidigare skede, så skulle olyckorna kunna minskas, säger Tomas Kullberg, arbetsmiljöombudsman på Byggettan i Stockholm.
Under arbetsmiljöveckan har Byggnads gått ut till skyddsombud i hela landet för att få veta hur det står till med riskinventeringar och riskanalyser på landets byggen. Stockholmsavdelningen har börjat tidigare och är redan klara.

Där svarar 160 av 172 skyddsombud att de har riskanalyser och handlingsplaner på sitt företag. Men problemet är att skyddsombuden ofta inte är delaktiga när analyser och handlingsplaner tas fram. 120 av skyddsombuden har inte deltagit i arbetet med riskanalyserna och handlingsplaner, medan 52 har gjort det.
– Det är ett stort problem att de som gör riskanalyser och handlingsplaner ofta inte besitter tillräckliga kunskaper om produktionen. Om skyddsombuden tas in i ett tidigt skede kan de påverka så att skyddet tas in från början. Kommer man i ett senare skede och ställer krav på skydd blir det ofta dyrare och mer akut, säger Tomas Kullberg.

Skyddsombuden tror också att de kan tillföra mycket för att hindra olyckor. 160 av dem svarade att om skyddsombud fick vara med på riskinventeringar, så tror de att det skulle kunna bidra till att minska olyckor och skador.
På många arbetsplatser vittnar byggnadsarbetare och platschefer om att det är problem med underentreprenörer och säkerhet.
71 av skyddsombuden svarar att det saknas riskanalyser från underentreprenörer på arbetsplatsen, medan 101 uppger att det finns riskanalyser från deras arbetsplatser.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud får ej delta i riskanalyser

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig