info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsansvarig läste inte föreskrift

Skanskas kvalitets- och skyddsingenjör på projekt Hallandsås läste inte föreskriften om akrylamid. Hon tyckte att informationen från leverantören räckte.

Två specialister ur Skanskas stab på projekt Hallandsås förhördes under onsdagen i Ängelholms tingsrätt som försvarets vittnen.
Kvalitets- och skyddsingenjören Emelie Glave berättade bland annat att hon i slutet av mars 1997 fått veta att tunnelarbetare på norra påslaget hade besvär som de hänförde till Rhoca Gil. Hon ringde då till leverantörens representant och fick beskedet att besvären omöjligt kunde komma från tätningsmedlet.

Trots att hon i början av mars fått tillgång till varuinformationsbladet, där det framgår att en av komponenterna innehåller akrylamid, hade hon inte läst arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om akrylamid.
– Det är mycket man borde läsa, svarade hon på åklagarens fråga om varför.
– Och leverantören hade sagt att produkten inte var farligare än cementbruk.

Injekteringsrådgivaren Bertil Sparrman hade tagit uppgifterna i varuinformationsbladet på större allvar. Han ansåg att de skyddsföreskrifter som angavs där stod i strid med uppgifterna i det produktblad som leverantören också lämnat.
– Självförsörjande andningsskydd, som angavs i varuinformationsbladet, är svårt att använda under lång tid.
Sparrman kontrollerade då med en kontakt i Norge och med leverantören. Han tolkade de besked han fick som att andningsskydd inte behövdes i väl ventilerade utrymmen. Därför togs beslutet att blanda solution 1 med vatten utomhus.

Beslutet att ge leverantörens representant, Christina Söderberg, uppdraget att informera om medlet togs eftersom hon var den som kunde medlet bäst. Sparrman menade att det var brukligt att göra så och han kunde inte påminna sig att Söderberg invänt mot uppdraget att informera om säkerhetsföreskrifterna.
Både Sparrman och Glave vitsordade att arbetsmiljöarbetet på projektet var mycket ambitiöst.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsansvarig läste inte föreskrift

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig