info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddet sattes ur spel

Vid flera tillfällen har skyddet till saxliftar satts ur funktion, genom att öppningsbara grindar och bommar låsts fast i öppet läge på en arbetsplats utanför Sundsvall.

Detta har lett till flera inspektionsmeddelanden och Arbetsmiljöverket i Härnösand har också åtalsanmält ett företag.
Vid tre tillfällen under 2007 har representanter för Arbetsmiljöverket i Härnösand besökt en arbetsplats i Birsta City utanför Sundsvall, där byggföretaget Rekab Entreprenad är samordningsansvarig. Vid samtliga tillfällen har skyddet på saxliftar på olika sätt satts ur spel. Arbetstagare har tejpat eller najat fast skyddsgrindar, respektive skyddsräcken.
– Under mina inspektionsbesök har jag sett ett 15-tal fall där detta har inträffat, berättar Peder Åberg, arbetsmiljöinspektör i Härnösand.
Han har skrivit flera inspektionsmeddelanden och uppmanat till förbättring.
Arbetsmiljöverket har också åtalsanmält ett av tillfällena; då en grind ställts upp, till Åklagarkammaren i Östersund, som får avgöra om något brottsligt begåtts.

Skyddsräcken och grindar på saxliftarna är till för att hindra fallolyckor. Att sätta skyddet ur spel ser Arbetsmiljöverket som mycket allvarligt och det är straffbelagt med böter. Om inte ett giltigt skäl finns för att göra det.
Förklaringen som Peder Åberg har fått av de anställda på arbetsplatsen är att det skulle vara lättare att ta sig i och ur saxliftarna.
Han säger att detta problem också är ganska vanligt på flera arbetsplatser.
Efter de tre besöken har han nu varit på den aktuella arbetsplatsen ytterligare en gång. Då hittade han inga fel på saxliftarna. Problemen med uppställda grindar har gällt såväl det samordningsansvariga företaget, som underentreprenörer.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddet sattes ur spel

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig