info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skillnaden ökar mellan ackord och tidlön

Under fjärde kvartalet 2006 höjdes bygglönerna med 5:16 kronor per timme, till i genomsnitt 142:24 kronor per timme. Det visar Byggnads lönestatistik för fjärde kvartalet.

Prestationslönerna i byggbranschen, 22 procent av det totala antalet arbetade timmar, lyftes med 4,2 procent, till 164,41 kronor per timme. De fasta lönerna ökade med 3,4 procent, till 135:99 kronor per timme. Det visar Byggnads lönestatistik för fjärde kvartalet 2006.
Totalt betyder det att bygglönerna gick upp med 3,8 procent, till 142:24 kronor per timme, från fjärde kvartalet 2005 till samma period 2006. Det är en löneökningstakt som ligger strax över de avtalde lönehöjningarna.
En viktig faktor bakom löneökningarna är de stora anläggningsjobben på LKAB i Kiruna. Där arbetar cirka 400 anläggare, 76 procent av timmarna utförs på ackord och genomsnittsförtjänsten på ackord under fjärde kvartalet 2006 var 182:33 kronor per timme. Det innebar en löneökningstakt på 12,4 procent, drygt 20 kronor per timme.

Prestationslönernas löneförsprång till tidlönerna ökade under 2006. Det skiljer nu nästan 30 kronor mellan genomsnittet på tidlön och genomsnittet på ackord.
Byggnads förhandlingschef, Gunnar Ericson, tycker inte att det är något problem, tvärtom.
– Det är positivt. Det ska märkas i plånboken att man arbetar på ackord, säger han.
Han ser utvecklingen under 2006 som ett resultat av ökad nyproduktion, där ackordsandelen är högre, i TBM-gruppen och av en del stora anläggningprojekt, som i Kiruna. Den typen av byggande, tillsammans med en högkonjunktur, brukar leda till höjda ackordslöner.
– Sett över en tioårsperiod brukar det där jämna ut sig. Tidlönerna hämtar in, men det sker mer ryckvis, säger Gunnar Ericson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skillnaden ökar mellan ackord och tidlön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig