info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skatterazzia ska stoppa svarta löner

I mars i år börjar riksskatteverket, RSV, stoppa betalningsströmmar i byggföretag där man misstänker svartarbete.

– Vi vill använda ett annorlunda sätt att komma åt det här. Det handlar om att ligga nära och ta lönekuverten, säger Isabel Lundblad, som är ansvarig för arbetet med kontroll av byggbranschen på RSV.
Under hela förra året har RSV samlat in uppgifter om betalningsströmmar i 700 företag. Arbetet har medfört att man identifierat 10 till 15 stora svarthärvor med totalt 300 inblandade företag.
Härvorna finns framför allt i storstadsregionerna men företag från hela landet är inblandade. Det handlar oftast om stora projekt med stora etablerade beställare och huvudentreprenörer.
– Mönstret är att en stor, seriös entreprenör anlitar underentreprenören A som också ger ett seriöst intryck, förklarar Isabel Lundblad.
– A anlitar B för att skaffa arbetskraft och B fakturerar A. B använder sedan intäkten för att betala fakturor från C och så vidare nedåt. Längst ner finns företag som är kortlivade, inte betalar några avgifter eller skatter och som ofta byter namn och företrädare. Det är där de svarta lönerna betalas ut.
De härvor RSV identifierat handlar om miljardbelopp i undandragen skatt.
Arbetet med att skära av betalningsströmmarna inleds i mars. Metoden är att kvarhålla pengar på de inblandade företagens konton för att säkra framtida skatt. Samtidigt kommer RSV att dra in f-skattesedlar för inblandade personer.
– Vi ska göra det här så högt upp i kedjan vi kan komma i bevisning. Men det är alltid svårt att styrka brott långt upp i härvor av det här slaget, säger Isabel Lundblad.
Ett resultat av det arbete som nu pågår i samarbete mellan RSV och ekobrottsmyndigheten kan bli förslag på förändrad lagstiftning. RSV anser att det finns ett behov av att lagstadga att företag har en skyldighet att hålla reda på vilka personer som arbetat på en arbetsplats och hur många timmar dessa har arbetat.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skatterazzia ska stoppa svarta löner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig