info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skärpta krav på lika ersättning

Rätt att kräva likvärdiga ersättningar och ett skydd av den svenska modellen. Så tolkar arbetsmarknadsministern förslag om nya utstationeringsregler, som EU-kommissionen antog i går.

Förra veckan reagerade fackförbundsrörelsen med ilska när det läckte ut information gällande det kommande förslaget om ändringar i utstationeringsdirektivet. Enligt Byggnads skulle det förslaget inneburit bland annat vidare begränsad rätt att vidta stridsåtgärder gentemot utländska företag.
I utstationeringsdirektivet finns de EU-regler som sätter ramarna för vilka villkor som kan krävas i enskilda länder för arbetare som är där på tillfälligt arbete, utsända av en arbetsgivare i ett annat EU-land. Det är omdiskuterade regler, de begränsade rätten att kräva lika villkor efter den uppmärksammade Lavaldomen.

Likvärdiga ersättningsregler

Men när det färdiga förslaget till ändringar i direktivet presenterades igår, tisdag, var det ändrat jämfört med vad som läckte ut förra veckan.
Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (s) presenterar förslaget som en framgång för Sverige. Hon pekar på två förändringar som är viktiga för Sverige. Dels att man vill öka rätten att kräva lika ersättning för lika arbete. Exakt vad det innebär är inte glasklart ännu, men kommissionen vill ändra dagens regel om att utstationerande företag endast kan krävas på minimilön. I stället vill man ha en skrivelse om att de ustationerade arbetarna ska omfattas av samma regler för ersättningar, alltså inte enbart lön, som de inhemska arbetarna.
Ylva Johansson tolkar det som att man skulle få rätt att kräva lika ersättning.
– Det här har varit en väldigt, väldigt viktig fråga för Sverige, att vi inte ska konkurrera med lägre löner utan att man ska komma in och konkurrera på likvärdiga villkor och ha betalt utifrån det arbete man utför på samma sätt som inhemska arbetare har betalt för det arbete dom utför. Jag uppfattar det här som en mycket stor seger för vad vi har drivit från svensk sida, sa hon på presskonferensen på tisdagseftermiddag.

Skydd för svensk modell

Ylva Johansson lyfter också fram en ny skrivelse om att kollektivavtal ska kunna gälla utstationerade arbetare även om avtalen inte är allmängiltigförklarade, alltså upphöjda till lag. Hon menar att det innebär ett tydligt skydd för den svenska modellen där avtalen inte är allmängiltigförklarade.
Att kommissionen antagit förslaget innebär inte att det går igenom, det ska diskuteras vidare i framför allt EUs ministerråd.

Fortsatt tvekan hos LO

På LO är reaktionen mer avvaktande än hos regeringen. Avtalssekreteraren Torbjörn Johansson säger till tidningen Kommunarbetaren att förslaget är för otydligt.
– Det är för mycket av otydlighet i texten om hur mycket EU i slutändan kan blanda sig i lönebildningen, säger han bland annat, även om han konstaterar att det nuvarande förslaget är betydligt bättre än det som läckte ut i förra veckan.
Samtidigt pågår i Sverige beredningen av ett lagförslag gällande de svenska utstationeringsreglerna. Det bygger på utstationeringskommitténs förslag från i höstas. Kommittén föreslog bland annat att utstationerande företag ska kunna krävas på svenska avtal även om de säger sig ha motsvarande eller bättre villkor enligt överenskommelser från hemlandet.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skärpta krav på lika ersättning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig