info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skanska får böta – hade olaglig arbetskraft på bygget

Två byggstädare på ett Skanskabygge hade inte rätt att arbeta i Sverige. Nu har underentreprenören som anlitade dem dömts – och Skanska får betala en straffavgift.

I slutet av maj och början av juni har tre domar om utländsk, olaglig arbetskraft på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet meddelats.

En 46-årig byggföretagare som hade en ukrainsk medborgare anställd under fyra månader utan tillstånd döms till personliga böter på 9 000 kronor och företagsböter på 46 500 kronor.

En 45-årig företagare inom bygg hade även han en utländsk person anställd under fem månader utan arbetstillstånd. Byggföretagaren döms till 6 500 kronor i böter och hans företag tvingas betala 93 000 kronor till staten.

Det tredje fallet gäller en företagare som haft två byggstädare anställda under 2018. De två kvinnorna kommer från Georgien och jobbade bland annat med städning av ett Skanska-projekt i Årsta utanför Stockholm, men de hade inte papperna i ordning.

Företagaren som anlitade städarna säger att kvinnorna visat upp LMA-kort (ett id-kort för asylsökanden) och att han därför trott att de fått jobba. Men Södertörns tingsrätt anser inte att företagaren har gjort tillräckliga kontroller och dömer honom därför till 9 000 kronor i böter, samtidigt som hans företag får böta 139 500 kronor.

Eftersom Skanska varit uppdragsgivare har man enligt Södertörns tingsrätt ”inte vidtagit rimliga kontrollåtgärder” och döms därför att betala en avgift till staten på 93 000 kronor.

Det här är naturligtvis inte bra och visar att vi brustit

Olle Rundgren, pressansvarig på Skanska, hur kommenterar du på domen där Skanska får betala en särskild avgift på 93 000 kronor för att två byggstädare under 2018 jobbade utan arbetstillstånd?

– Det här är naturligtvis inte bra och visar att vi brustit i kontrollen. Därför är det bra att vi lagt stort fokus på vår satsning på det digitala verktyget, Kula, som innebär bättre kontroll och uppföljning av alla företag som är verksamma på våra arbetsplatser.

Vilka kontroller gör ni vanligtvis av personal hos underentreprenörer?

– Skanska har nolltolerans mot svart arbetskraft och att bolaget alltid gör en översyn av de underentreprenörer man handlar upp för att se till att de följer lagar och regler. Utöver det arbetar Skanska med det uppdaterade ID06, med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen. Det är de verktyg bolaget har för att förhindra att detta sker.

– ID06 hjälper mycket. Inför övergången till de nya korten har vi jobbat systematiskt och genomfört kontroller för att se om det finns gamla kort i omlopp. Dessa kontroller har varit nödvändiga och gett resultat. Vi vet att det finns underentreprenörer som har haft gamla kort. I dessa fall har vi uppmanat dem att byta.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skanska får böta – hade olaglig arbetskraft på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig