info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

”Skanska behandlar folk som boskap”

Skanska Hus vill säga upp 19 av 28 yrkesarbetare i Västerås. De anställda ser uppsägningarna som en del i företagets ambition att öka andelen jobb som utförs av underentreprenörer.

Den 6 februari strandade lokala förhandlingar om uppsägning på Skanska i Västerås. Företaget hävdade först att uppsägningarna av 19 av de 28 anställda motiverades av driftinskränkning. Under förhandlingen ändrade man motiveringen till arbetsbrist.
– Det är inget av det. De vill säga upp folk samtidigt som de lägger ut allt mer på underentreprenad och på bemanningsföretag, säger Thomas Rollne, MB-ledamot på Skanska i Västerås.
De Skanskaanställda är övertygade om att uppsägningarna orsakas av deras motstånd mot Skanskas bonuslönesystem. Deras misstankar bekräftades under förhandlingarna när Skanskas företrädare sade att det kunde ha blivit färre uppsägningar om de accepterat bonuslön.
– De behandlar folk som boskap, säger Thomas Rollne, som är lagbas på ett Skanskabygge i Västerås där laget motsätter sig bonuslön vilket medfört att de lokala ackordsförhandlingarna strandat.

Skanska Hus i region Väst har unde de senaste månaderna genomfört förhandlingar om förändrat arbetssätt i fem av sina distrikt. I ytterligare ett distrikt, Örebro, har lokala förhandlingar om ändrat arbetssätt strandat.
Vid dessa förhandlingar har Skanska förklarat att man ska konkurrensutsätta den egna verksamheten för att nå bättre lönsamhet. För MB-gruppen i Västerås kom förhandlingarna om uppsägningar tre veckor efter förhandlingen om ändrat arbetssätt. MB-gruppen ser ett mönster i Skanskas agerande.
– Vi passar inte in när de ska gå över till underentreprenörer, säger Thomas Rollne.

Skanskas regionchef, Håkan Stenström, förnekar samband mellan de båda förhandlingarna.
– Vi har dålig lönsamhet i Västerås. Vi måste därför gå ner i omsättning där och det påverkar antalet anställda, säger han.
Håkan Stenström bekräftar att man kommer att konkurrensutsätta mer av byggjobben i Skanska Hus Väst. Men han menar att förhandlingarna om ändrat arbetssätt handlar mer om att ”förbättra medarbetarrelationerna”. Han säger att det inte är aktuellt med fler uppsägningar än de i Västerås i dagsläget men konstaterar också att situationen kan förändras snabbt.
På frågan om de anställdas motstånd mot bonuslönen påverkat uppsägningarna svarar Håkan Stenström:
– Ideliga konflikter ökar inte vår konkurrenskraft.

Ökad konkurrensutsättning av skanskajobben är, enligt Skanska Sverige, inget som planerats eller beslutats på riksnivå. Men i Skanska Hus Väst ser man metoden som en väg mot bättre lönsamhet.
– Jag ser inget generellt samband mellan egna anställda och hög kvalitet, säger regionchefen.
För Thomas Rollne är dock sambandet tydligt.
– Det blir en katastrof för kvaliteten på Skanskajobben. Det har vi sett flera exempel på, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: ”Skanska behandlar folk som boskap”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig