info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skadat dig på fritiden?

Ett par krossade glasögon, en puck på tänderna, ett bruten arm. Då kan det vara bra att ha koll på Byggnads fritidsförsäkring. Vi reder ut hur försäkringen funkar.

Som medlem i Byggnads har du en olycksfallsförsäkring på fritiden. Det är en försäkring som är lätt att missa. Folksam har hittills i år träffat 15 000 personer i olika LO-förbund, bland annat byggnadsarbetare, och 12 procent hade missat att anmäla sina fritidsolyckor.

– Det är synd om folk går miste om ersättning. Vårt råd är att alltid ringa till oss när det hänt en olycka på fritiden. Det räcker med ett samtal där man intygar att man har varit i kontakt med vården och plåstrat om ett sår för att man ska få ut pengar, säger Tobias Scharin på Folksam.
80–90 procent av skadeanmälningarna handlar om mindre olyckshändelser. De leder till en snabb schablonutbetalning av 1000 kronor när personen söker vård. För den som behöver göra återbesök inom vården eller behöver tid för läkning eller rehabilitering, finns mer pengar att hämta.

För varje vecka upp till en månad ersätts den skadade med 1 000 kronor per påbörjad ny vecka. Totalt kan man få 8 900 kronor för själva olycksfallet om läkningen drar ut på tiden. Därutöver finns en rad andra ersättningar för olika saker, till exempel sveda och värk (kallas numera ”kroppsskadeersättning”) och medicinsk invaliditet.
För skador som inträffade före 1 januari 2015 gäller 3 års preskriptionstid. För skador som inträffade efter den 1 januari 2015 gäller 10 års preskriptionstid.

OM DU …

är tvungen att ta hjälp under sjuktiden. Folksam ersätter kostnader upp till 5 000 kronor för olika tjänster, till exempel hemtjänst, snöskottning, hundpassning.

hamnat på sjukhus eller rehabklinik får du en ersättning på 200 kronor per dygn.

… fått fula ärr. Olika ersättningar betalas ut beroende på var ärret sitter på kroppen. Verkliga exempel från byggbranschen: ärr mitt på näsan, 5 cm = 20 000 kronor, ärr på underarm, 6 cm = 7 000 kronor.

… drabbats av en kris på grund av en olycka, ett dödsfall, om du drabbats av överfall, hot, rån, våldtäkt, eller våld från nära anhörig, eller något annat traumatiskt, får du 10 samtal hos legitimerad psykolog/psykoterapeut som bekostas av försäkringen. Dessutom kan du få ett engångsbelopp på 4 000 kronor vid fyra typer av allvarliga händelser som polisanmälts: överfall, hot, rån eller våldtäkt .

… fått en sårskada, blödningar i vävnaden, senskador, ledbandsskador, öronskada, ögonskada, smitta av instekststick, brännskada, hjärnskakning, tinnitus. 2 000 kronor för sveda och värk.

… fått ett sådant funktionshinder att du behöver handikappfordon kan ersättning lämnas upp till 40 000 kronor. Obs, bara ersättning utöver offentliga medel täcks in av Folksam.

… fått brännskador får du 2 000–18 000 kronor för sveda och värk.

… skadat dina tänder i samband med en olycka. Tandläkarkostnader ersätts även om de uppkommer inom fem år efter olyckan.

… drabbats av en olycka som gjort att dina glasögon gått sönder får du pengar till reparation. Vid behov får du köpa nya glasögon.

… drabbats en olycka där dina kläder förstörts ersätts du för inköp av kläder till motsvarande värde.

Allvarligare skador/sveda och värk:

 • Svårare skallskador: 12 000 kronor.
 • Amputation: 2 000–4 000 kronor.
 • Förlamning av nedre kroppshalva:
  18 000 kronor
 • Förlamning av armar och ben:
  25 000 kronor.
 • Medicinsk invaliditet: Om du trots rehabilitering fortfarande inte är helt återställd efter olyckan, kan du få ersättning för så kallad invaliditet. Tidigast två år efter olyckan fastställs graden av invaliditet. Försäkringsbranschen har gemensamma tabeller som man utgår från för att bestämma graden av invaliditet.
 • Tänk på att en olyckshändelse är en oförutsedd händelse som sker plötsligt. Förslitning, överbelastning och överansträngning (diskbråck, muskelbristning), eller skada på grund av medicinsk behandling, eller p.g.a. läkemedel är ingen ”olycka”. Om du drabbats av olycka utomlands, ersätts bara det som din hem/reseförsäkring inte ersätter.
 • Olycksförsäkringen ingår automatiskt i medlemskapet, men försäkrar inte vid sjukdom. Byggnads har en tilläggsförsäkring som ger ersättning om man drabbas av en sjukdom.

Vid en olycka: ring Folksam 0771-960 960, eller gå in på www.folksam.se/byggnads för att få mer information.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i ”Din försäkring på bygget” (facebookgrupp), så får du se artiklarna direkt när de publiceras.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skadat dig på fritiden?

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig