info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sjukfrånvaro - företagens ansvar

Förlängd arbetsgivarperiod till 60 dagar, förstärkt företagshälsovård och lag om redovisning av sjukfrånvaro. Det är några utredningsförslag om sjukförsäkringen.

Utredningen ”Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet” presenterade sina förslag på tisdagen. Förslagen riktar in sig på att komma till rätta med den ökande sjukfrånvaron genom att öka företagens ansvar för de anställdas hälsa.
En förlängd arbetsgivareperiod, från 14 dagar till 60 dagar, med 90 procents ersättning från den 15 dagen, gör att företagen av ekonomiska skäl arbetar mer aktivt med sjukfrånvaron, menar utredaren Jan Rydh. För mindre företag vill han införa en obligatorisk högkostnadsförsäkring.

Jan Rydh föreslår dessutom ett obligatoriskt samarbete med en certifierad företagshälsovård när det gäller rehabilitering av långtidssjuka och en obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i företagens årsberättelser.
För att påskynda rehabiliteringsarbetet vill utredaren också att skukpenning bara ska få utgå under tolv månader. Därefter ska andra åtgärder ta vid.

Utredningen konstaterar att antalet långtidssjuka och antalet förtidspensionärer ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Totalt motsvarar frånvaro på grund av ohälsa 800 000 årsarbeten, eller 14 procent av den arbetsföra befolkningen.
Utredningens förslag kommer att remissbehandlas innan de ligger till grund för lagförslag från regeringen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sjukfrånvaro - företagens ansvar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig