info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sifokritik mot tolkning av löneenkät

Det finns majoritet bland byggnadsarbetarna både för tidlön och för någon form av prestationslön. Svaren, i arbetsgivarnas löneenkät, varierar beroende på vilken fråga som redovisas.

Sveriges Byggindustrier, BI, har i veckan presenterat en Sifomätning av byggnadsarbetarnas inställning i lönefrågan. Det resultat som vd:n Bo Antoni betonat starkast är att 50 procent vill ha tidlön.
”Resultatet visar att Byggnads ledning går emot en majoritet av sina medlemmar”, skrev Bo Antoni i ett pressmeddelande.

Men svaren i Sifomätningen kan tolkas olika. Den fråga som Bo Antoni valde att redovisa lyder: ”Om du fick välja fritt, vilken löneform skulle du då välja i framtiden?” Frågan var öppen. Inga svarsalternativ angavs.
Nästa fråga i mätningen löd: ”Om du fick välja mellan tidlön, traditionellt ackord som bara var tidsbaserat samt resultatlön baserat på fler faktorer än tid, vad skulle du då välja?”.
På den första frågan svarade 50 procent tidlön, medan bara 32 procent valde tidlön på den andra frågan. På den andra frågan valde 34 procent traditionellt ackord och 26 procent resultatlön.
Kerstin Lundin, projektledare på Sifo, förstår att dessa svar kan ge ett motsägelsefullt intryck.
– Man måste redovisa hela frågeställningarna och inte bara en av dem, säger Kerstin Lundin.

Det BI:s löneenkät tydligt visar är att en majoritet av de tillfrågade, framför allt de som har tidlön, anser att lönen är för låg.
De flesta vill ha den löneform de har. 45 procent, varav en stor andel arbetar med mark- och anläggning, har fast lön och vill fortsätta med det. Bland dem som arbetar på traditionellt, tidsbaserat ackord är stödet för den löneformen starkt. Och de som arbetar på resultatlön är relativt nöjda med sin löneform.

27 procent av de tillfrågade arbetar på traditionellt ackord, ungefär lika många som de som väljer den löneformen om de får välja fritt. Ställda inför valet mellan tidlön, ackord eller resultatlön ökar andelen som vill arbeta på traditionellt ackord till 34 procent. Svaret på den frågan visar på en vilja att höja ackordsandelen, särskilt bland trä-, betongarbetare och murare.

De som vill ha ackord eller resultatlön motiverar det med att de vill kunna påverka sin lön. De som vill ha fast lön anger arbetsmiljö och lugnare tempo som huvudsakliga skäl.
På frågan ”Vem tycker du i första hand ska företräda dig i de lokala förhandlingarna på företaget?” svarar 24 procent ”Byggnads lokalavdelning”, 23 procent ”MB-gruppen”, 22 procent ”fackklubben”, 20 procent ”arbetslaget” och 6 procent ”du själv”. Sex procent svarar annat eller vet ej.
BI anser att svaren på den frågan är ett starkt stöd för att ändra avtalets förhandlingsordning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sifokritik mot tolkning av löneenkät

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig