info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sex miljoner till bättre arbetsmiljö på bygget

Olyckorna och skadorna i byggbranschen är för många. Därför satsas sex miljoner kronor i ett forsknings- och utvecklingsprogram, där bidrag ska gå till olika projekt som leder till säkrare arbetsplatser.

Byggsektorn är en av arbetsmarknadens mest olycksdrabbade branscher med många olyckor som orsakar både invaliditet och dödsfall varje år. Men nu ska ett ska ett nytt forsknings och utvecklingsprogram ge medel till att förbättra säkerheten.
-Totalt ska sex miljoner kronor satsas i olika projekt, berättar Hans Augustson, enhetschef för Forskning inom Afa Försäkrjng. Bakom programmet står Afa Försäkring som samarbetar med byggbranschens parter.

Målet är att minska arbetsskador och sjukfrånvaro, ta fram praktiska lösningar på byggnadsarbetares arbetsmiljöproblem, samt att öka kunskapen om och användningen av säkra arbetsmetoder på bygget.
Alla projekt som kan söka ersättning ska ha ett förebyggande syfte och ta fram praktiska åtgärder på olika arbetsmiljöproblem.
Det är tänkt att projekt inom arbetsmiljörevision, utbildning och teknikutveckling för en bättre arbetsmiljö ska stöttas. De som kan söka pengarna är dels forskare och andra aktörer inom arbetsmiljö.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sex miljoner till bättre arbetsmiljö på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig