info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Seko inte nöjt med LO-beslut

LO har avgjort den segslitna tvisten om vilka yrkesgrupper om ska tillhöra Byggnads anläggningsavtal och vilka som ska tillhöra Sekos väg- och banavtal.

Överenskommelsen innebär att en stor del av maskinförarna blir kvar inom Byggnads. Det byggarbete som utförs på vägar och broar, och som i dag tillhör Seko, kommer i fortsättningen att tillhöra Byggnads avtalsområde.
– Vi har försökt att renodla så långt som det varit möjligt. Men det finns fortfarande delar av markarbeten som inte är lösta. När det gäller maskinförarna är det svårt att säga hur det kommer att bli efter som det är huvudsaklighetsprincipen som ska gälla, säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg.
LOs beslut följer den principöverenskommelse som i början av 1999 träffades mellan Byggnads och Seko. Byggnads förbundsstyrelse sa ja till överenskommelsen, medan Seko sa nej.
Seko är fortfarande inte nöjd med överenskommelsen, men är förhoppningsfull att den arbetsgrupp, som har tillsatts, ska hitta lösningar. Arbetsgruppen ska ge detaljanvisningar och kommentarer till markfrågor, järnvägsbyggen och avgränsningar mot ban- och vägverket.
– Vi hoppas att kunna klara ut två saker. Att minimera hoppen mellan olika avtalsområden och att medlemmarna organsierar sig hos det fack som har avtalet. Vi vill också få en överenskommelse så att medlemstalen hålls intakta, säger Sven-Olof Arbestål, Sekos ordförande.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Seko inte nöjt med LO-beslut

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig