info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

SEFA-chefen svarar på kritiken

30 kollektivanställda mister sina anställningar på SEFA Betong efter oenighet med företaget om lönerna. Här svarar SEFAs vice vd Michael Berglin på kritiken.

Igår berättade Byggnadsarbetaren att det nu står klart att 30 kollektivanställda förlorar sina arbeten på SEFA Betong. Förhandlingarna är avslutade. Men företagets agerande med uppsägningar har starkt kritiserats av byggnadsarbetare som drabbas. Här kommenterar SEFAs vice vd Michael Berglin, via mail, företagets beslut.

Byggnadsarbetarna är kritiska till att ni säger upp dem och istället går över till byggledning. Vilken är din kommentar?
– Vi har stor respekt för att vårt beslut väcker starka känslor och förstår de medarbetare som är kritiska, villkoren i den nu ingångna uppgörelsen är ett sätt att visa detta i praktisk handling.

Enligt facket mår många på företaget dåligt efter uppsägningarna. Vad har du för kommentar till dem?
– Samtliga anställda som omfattas har givits längre uppsägningstid och arbetsbefrielse för att underlätta omställningen till nytt arbete. Något vi valt för att därigenom förhoppningsvis mildra effekterna av vårt beslut för den enskilde.

Var lönekostnaderna det avgörande för beslutet att säga upp dem?
– För SEFA är det naturligt att hela tiden utveckla och ifrågasätta vår affärsidé och just nu är vår bedömning att SEFA Betong stärker sin konkurrenskraft genom att gå över till byggledning. Bättre kostnadskontroll och ökad flexibilitet är två faktorer som ligger till grund för vårt beslut.

Vilket är ert formella skäl till uppsägningarna?
-I formell mening är arbetsbrist skälet till uppsägningen då bolaget ej längre skall utföra den typen av arbete med egen arbetskraft.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: SEFA-chefen svarar på kritiken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig