info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sanktioner mot pressade byggtider

En elektriker som tvingas jobba under pressade byggtider ska ha en kompensation dels i pengar och dels i ledighet. Det tycker Elektrikerförbundet och kräver avtalsvägen sanktioner mot orimliga byggtider.

Just nu förhandlar Elektrikerfacket och arbetsgivarna, EIO, om de allmänna bestämmelserna i Installationsavtalet. Facket vill avtalsvägen få bukt med de pressade byggtiderna. Lösningen heter sanktioner, som facket vill ska betalas ut till dem som drabbas. Arbetsgivarna är avvisande till budet och vill hantera problemen på andra sätt.

– De pressade byggtiderna är den absolut största frågan bland våra medlemmar, säger Arne Dufåker, förhandlingsombudsman på Elektrikerförbundet.
Orimliga byggtider drabbar alla på bygget; byggnadsarbetare, elektriker, målare, arbetsledare, med flera. Problemet har funnits i flera år och under ungefär lika lång tid har man diskuterat vad som ska göras. Elektrikerförbundet har tröttnat på att vänta och begär nu kompensation av arbetsgivarna.
– Det enda som biter på arbetsgivare och byggherrar är någon form av sanktion, säger Arne Dufåker.

Facket vill ha två former av kompensation för sina medlemmar. Dels en ekonomisk ersättning för den enskilde som tvingats jobba med pressade byggtider och vidare en ledighet, extra semesterdagar. Arne Dufåker säger att kompensationen ska vara så kännbar, att ingen ska frestas att pressa arbetstiderna till det orimliga, vid anbudsgivning. Men egentligen, är målet att arbetsmiljön ska vara så bra, att det inte behöver tas ut några sanktioner alls.

Facket har definierat begrepp som ”irrationell arbetsplanering” och ”forcering” som uttryck för vad som kan vara pressade byggtider. Ett krav är att om det under en kalendermånad uppstår sådana störningsmoment under sammanlagt minst 24 timmar, ska det bli en höjning av lönen med 25 procent den månaden, oavsett löneform. För varje sådan störningsmånad vill facket att arbetstagaren ska få en semesterdag, utöver de avtalsenliga. Enligt facket ska den lokala fackliga organisationen ha tolkningsföreträde, vid oenighet ska frågan kunna gå vidare till en lokal skiljenämnd.

Men arbetsgivarna vill inte lösa frågan genom att föra in en sådan bestämmelse i kollektivavtal.
– Kravet är väldigt långtgående och mycket ovanligt, säger Åsa Kjellberg Kahn, arbetsgivarnas chefsförhandlare.
Hon vill tackla problemen med ohälsosam stress på andra sätt och pekar på att elföretagen bara är en länk i en lång kedja av aktörer på bygget och att elföretagen ofta har små möjligheter att påverka byggtiden.
Då är det fel att de ska tvingas betala en avgift, tycker hon.
Åsa Kjellberg Kahn pekar på att det redan finns en rad möjligheter att påverka arbetsmiljön och komma tillrätta med arbetsmiljöproblem.
Arbetsgivarna har sagt att de gärna jobbar i projekt med Elektrikerförbundet om den här frågan, men facket har avvisat det, eftersom man tycker att frågan varit känd så länge, att något mer konkret bör göras.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sanktioner mot pressade byggtider

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig