info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sänkta arbetsmiljökrav på Botniabanan AB

Botniabanan AB slipper betala 250 000 kronor varje gång de inte riskbedömt sprängarbeten redan vid projekteringen. Det har regeringen bestämt vid prövning av företagets överklagande av beslut från arbetsmiljöverket.

I februari ställde arbetsmiljöverket hårda krav på Botniabanan AB gällande att förebygga olyckor. Det nya föreläggandet var en följd av att en lång rad sprängolyckor hade skett utmed bygget under de föregående åren. Vid 62 tillfällen hade så kallade dolor, odetonerat sprängämne, exploderat i efterhand. De olika tillbuden hade lett till både personskador och materiella skador.

För att sätta press på beställaren, Botniabanan AB, tog arbetsmiljöverket till en sällan använd paragraf i arbetsmiljölagen. Den säger att även projektörer har ansvar för att arbetsplatsen blir bra för dem som arbetar där.

Arbetsmiljöverket krävde därför skriftliga riskbedömningar gällande dolor redan vid projekteringen av arbeten där sprängningar ingår. Om inte en sådan bedömning fanns vid arbetets början skulle Botniabanan AB få betala ett vite på 250 000 kronor.

Företaget överklagade till regeringen. I samband med det sa Henry Sjödin, kvalitets- och säkerhetsansvarig på Botniabanan, till Byggnadsarbetaren att han var väldigt besviken på arbetsmiljöverket. Han ansåg att bolaget haft god kontroll och skött situationen på ett bra sätt.

Nu ger regeringen Botniabanan rätt i att kraven var mer långtgående än vad lagen ger stöd för. Ansvar för planering av sprängarbete ingår inte i projekteringsansvaret. Däremot avslår regeringen överklagandet i sin andra del. Därmed gäller fortfarande den del av arbetsmiljöverkets föreläggande som säger att arbetsmiljöplanerna som bolaget ansvarar för ska innehålla åtgärder för att undvika dolor.

Beslutet har precis kommit till arbetsmiljöverket i Härnösand när Byggnadsarbetaren pratar med tillsynsdirektör Gunnel Crona. Hon betonar att överklagandet inte gick igenom i alla delar, och att bolaget fortfarande måste vidta åtgärder.

Vidare konstaterar hon att bolaget redan har agerat genom att bland annat byta sprängämne. Sedan september förra året har endast två incidenter rapporterats till arbetsmiljöverket, det är en mycket kraftig minskning.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sänkta arbetsmiljökrav på Botniabanan AB

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig