info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sänkt skatt för att bota bostadsbrist

Slopad moms och sänkta arbetsgivareavgifter på förvaltningstjänster i hyresfastigheter. Det föreslår Boverket i en rapport.

Syftet är att få fart på byggandet av hyresbostäder, framför allt i tillväxtregionerna.
– Det är inte tillräckligt lönsamt att investera i hyresbostäder idag, säger Leif Colleen, rapportens författare.
Analysen som ligger till grund för förslagen från Boverket visar bostadsmarknaden i Sverige fungerar dåligt. De boende, framför allt i hyreshus, ser höga hyror som det största problemet, medan bostadsföretagen anser att hyrorna är för låga. Resultatet har blivit att allt för få bostäder byggs.
Ett ökat egna hemsbyggande, som gynnas skattemässigt i förhållande till hyresboende, har blivit ett annat resultat. Boverkets prognos visar att hälften av nyproduktionen kommer att ske i småhus år 2004. Hotet mot ökat småhusbyggande är brist på färdig tomtmark.
Enligt rapporten är det framför allt i sex så kallade tillväxtcentra som det krävs ett kraftigt ökat bostadsbyggande för att tillväxten inte ska bromsas upp av bostadsbrist. Totalt 77 kommuner i Stockholm-, Göteborg-, Malmö-, Umeå-, Växjö- och Uppsalaregionerna behöver minst fördubbla bostadsbyggandet jämfört med de prognoser som kommunerna själva gjort.
Boverkets förslag, utöver sänkta skatter och avgifter för hyresfastigheter, är att räntebidragen till reparation och ombyggnad utökas samt att Bostadskreditnämnden ska utreda brister i kreditgivningen.
Boverket vill också att kommunerna i tillväxtområden själva ska samarbeta för att komma till rätta med den hotande bostadsbristen.
Boverket räknar med att 19 000 lägenheter behöver byggas årligen i tillväxtregionerna, 25 000 i landet totalt. Samtidigt presenterar verket en så kallad byggprognos, som visar att 14 300 bostäder börjar byggas i år, 16 000 år 2000 och 19 000 år 2001.
Motsvarande prognos för ombyggnation visar en volymökning på fem procent per år de närmast tre åren. Det innebär att 25 000 lägenheter byggs om år 2001.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sänkt skatt för att bota bostadsbrist

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig