info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Här är Sämsta bygget 2021 – dubbelfel i fastighetsjättens hus

Två gånger stoppades jobbet på Fogdegatan i Linköping för att material med asbest rivits i strid med alla regler. Bygget utses nu till årets sämsta av Byggnadsarbetaren.

Här revs asbest utan skydd mot de livsfarliga fibrerna – inte bara en, utan två gånger. Foto: Anna Bredberg/Mostphotos

Det kan räcka med några få asbestfibrer för att resan mot cancer ska starta i kroppens lungor. Därför är asbest omgivet av rigorösa regler för att skydda arbetarna. Miljonprogrammet är en högrisk med asbest inbyggt i mängder av bostäder, som på Fogdegatan 26–27 i Linköping. Ett trevåningshus som under året renoverats efter en brand.

Sämsta ­bygget 2021
 • Bygge: Fogdegatan 26–27 i Linköping
 • Arbete: Renovering efter en brand
 • Byggherre: ­Willhem (som även ­hållit i övergripande projekt­ledning)
 • Entreprenörer: SBR Bygg har rivit och byggt samt haft Bas U- och Bas P-ansvar.
 • Byggstart: 2021
 • Färdigt: 2022

Jobbet på fastigheten var i full gång i slutet av april då en snickare kom ner från vinden för att hälsa på kollegor nere i huset. Snickaren jobbar på företaget som hade tak- och vindentreprenaden. I den delen av bygget hade de redan upptäckt asbest och sanerat enligt reglerna. När han nu kom ner till kollegorna fattade han genast misstankar.

– Inne i byggnaden hade de rivit utfackningsväggar med eternit. Det var säkert ett tiotal skivor rivna i olika rum. Det låg bitar och rester av eterniten överallt. En kollega lämnade in prov och det var förstås asbest, berättar snickaren.

Väggskivor med asbest revs och asbestmaterial sopades ihop inomhus, vilket ökar spridningsrisken. Dessutom ställdes eternitplattor i rabatten utomhus. Foto: Privat/Arbetsmiljöverket

Eternitrester fanns även utomhus: på ställningar, i rabatten och på gatan, samt slängd som vanligt avfall i ett par containrar. Inomhus var det likadant men där hade småbitar också sopats ihop i högar. Något som dammar och ökar spridningsrisken.

Byggnadsarbetare vittnar också om rivningen då ett tiotal personer befann sig i huset, däribland, snickare, ventilationsmontörer, elektriker och rörmontörer.

– Man rev med tigersågar, kofot och hammare, det var dammigt, säger en byggnadsarbetare som var på plats.

Vid rivningen kan asbest virvla upp och stanna länge i luften.

Den 10 maj kom Arbetsmiljöverket till bygget, tipsade av facket. Verkets inspektörer träffade representanter för huvudentreprenören SBR Bygg och beställaren Willhem, en fastighetsaktör med flerbostadshus i 13 städer och som ägs av Första AP-fonden.

Fogdegatan 26–27 i Linköping ägas av fastighetsaktören Willhem. Foto: Anna Bredberg

SBR Bygg uppgav att man hade fem anställda och även hade anlitat tre egenföretagare från Polen för detta uppdrag. SBR Bygg hade också varit ansvariga för samordningen som Bas P och Bas U. Men det framkom snabbt att deras kunskaper var grunda. De hade tidigare rivit väggar av lättbetong utan tillräckligt skydd mot kvarts och Arbetsmiljöverket konstaterade att SBR:s företrädare saknade kunskaper om regler vid kvartsarbeten och riskbedömning överhuvudtaget.

De röker ju ändå så det finns inget behov av det. Vi anser inte att det är nödvändigt.

Asbestrivningen hade pågått i cirka en vecka innan den stoppades. SBR:s arbetare trodde de rev i vanlig, asbestfri betong, och de hade använt vanliga vita ansiktsmasker som skydd. När Arbetsmiljöverket frågade om medicinska kontroller svarade arbetsledaren: ”De röker ju ändå så det finns inget behov av det. Vi anser inte att det är nödvändigt.”

Saneringsföretaget Ocab konstaterade att asbesten var spridd. Hela fastigheten var kontaminerad, smittad med asbestfibrer. De gick in och eftersanerade och hade ungefär en månads arbete. Fastigheten delades upp i asbestzoner.

– Byggnadsarbetarna hade inte haft koll på vad de rev, säger Byggnads regionala skyddsombud Sonny Härold.

Sonny Härold, regionalt skyddsombud, lägger ett stort ansvar på beställaren Willhem. ”Det är en stor aktör och de borde veta bättre”, säger han. Foto: Anna Bredberg

Fast rivningen gjordes på de nedre våningarna totalsanerades ändå allt, även hela övervåningen, in på minsta verktyg. Öppningar fanns hela vägen upp.

Willhem förklarade att uppdraget till SBR från början bara var att riva lägenheterna och återställa dem. Efterhand beställde de även rivning och återuppbyggnad av utfackningsväggarna. Det var i dessa, som eternitplattorna fanns i hela huset. Willhem sa att de inte var vana vid stora jobb som detta, samt informerade om att de skulle göra om arbetsmiljöorganisationen, bland annat med en ny Bas U.

Arbetsmiljöverket såg allvarligt på rivningen och SBR Bygg har krävts på sanktionsavgifter på totalt 118 800 kronor för att …

 • ha rivit asbest utan tillstånd
 • anställda saknade utbildning och tjänstbarhetsintyg för att riva asbest
 • arbetsmiljöplanen inte höll måttet.

Men det dröjde inte längre än till slutet av juni förrän det var dags igen.

– Jag blev kallad till bygget av mina kollegor. Folk hade sett eternit ligga och skräpa. Jag tog prov på flera ställen och det fanns asbest i fogar till fönster. Då hade SBR Bygg redan hunnit riva ut större delen av fönstren i huset. Jag stoppade förstås jobbet, stämningen var ganska upprörd, säger skyddsombudet vars kollegor jobbade på takentreprenaden.

Händelsen fick hans kollega att vägra komma tillbaka till bygget.

Byggnadsarbetare ska skyddas mot asbest
 • 200 personer dör varje år i Sverige av asbestrelaterade sjukdomar. Flertalet insjuknar efter att ha exponerats före 1980-talet. Byggbranschen slöt ett avtal om att sluta använda asbest i mitten av 1970-talet.
 • Flera är ansvariga för att hindra asbest­exponering på byggen: byggherren, arbetsgivaren och de som är samordningsansvariga för projektering, Bas P, och själva byggandet, Bas U.
 • Byggherren ska undersöka vilka farliga ämnen som finns i fastigheten.
 • Arbetsgivaren ska kontrollera att materialet de anställda hanterar är säkert och att arbetarna har tillräcklig kunskap för sitt jobb.
 • Rivning av asbest får bara göras av företag och personal med tillstånd, utbildning, heltäckande klädsel, andningsskydd och medicinska kontroller. Hela jobbet ska kapslas in med plast och ha slussar.

SBR Bygg anmälde inte den otillåtna rivningen till Arbetsmiljöverket, trots att man är skyldig att göra det. Arbetsmiljöinspektör Magdalena Lennmarken, som var på plats vid första tillfället, blir förvånad över att det hände igen.

– Det är ju särskilt allvarligt när byggföretaget river asbest i strid med reglerna en andra gång när de genom tillsyn blivit uppmärksammade på bristerna och vilka konsekvenser det får för deras arbetstagare. De kan knappast hävda att de inte förstår allvaret. Seriösa bolag borde känna till i vilka arbetsmoment och material det i normalfallet finns asbest, säger hon.

Hon tycker att även Willhem borde ha dragit lärdom.

Det är katastrofalt dåligt hur det gått till här.

Både arbetare på plats och Byggnads regionala skyddsombud Sonny Härold lägger ett stort ansvar för den havererade hanteringen på beställaren Willhem. Han tycker att alla varningsklockor borde ringa när man går in i ett miljonprogramsbestånd.

– Det är katastrofalt dåligt hur det gått till här. Det är en stor aktör och de borde veta bättre och välja en entreprenör som har kunskap. Efter alla renoveringar de gjort i sitt bostadsbestånd borde de också känna till sina skyldigheter att inventera fastigheter efter farliga ämnen, säger Sonny Härold.

Det hade också varit möjligt för rivarna att bryta jobbet vid första eternitskivan, första fönsterfogen.

Byggnadsarbetaren har vid ett flertal tillfällen, och via olika kontaktvägar, sökt SBR Bygg för en intervju men utan att lyckas.

Motivering
 • Flera i byggkedjan har ett stort ansvar för att hindra att arbetare utsätts för asbest, både i förväg och under byggtiden. På Fogdegatan 26–27 brast det i ansvarstagande, asbest revs i strid med alla regler och har försatt byggnadsarbetarna i en mycket riskabel situation. Inte bara en gång utan två gånger.
 • Asbest lämnar spår i kroppen som i värsta fall kan vara en livsfara men konsekvenserna står klara först efter årtionden. Då är det för sent att ställa någon till svars. Här på bygget gjordes upprepade fel vid rivning och hantering av asbest, därför blir det Årets sämsta bygge 2021.

Fastighetschefen: ”Vi beklagar djupt hela ­denna händelseutveckling”

Peter Särud, fastighetschef på Willhem i Linköping kommenterar utnämningen:

– Vi som företag kan bara konstatera att vad som startade som en anlagd brand i ett av våra hus tråkigt nog inte stannade i den tragiska händelsen utan även blev en asbestproblematik i samband med sanering och återställande av det brandskadade huset.

– Vi stoppade bygget så snart detta kom till vår kännedom och en sanering inleddes. Tyvärr uppdagades då inte att asbest även fanns på fler ställen, vilket senare föranledde ytterligare ett stopp och sanering.

– Både vi och entreprenören har varit i kontakt med Arbetsmiljöverket som gjort en utredning av händelserna, som ledde till att byggföretaget fick betala en sanktionsavgift.

– Vi beklagar djupt hela ­denna händelseutveckling och att människor som arbetat på vårt uppdrag exponerats, men kan dessvärre i efterhand bara konstatera att det hänt och dra lärdomar för framtiden.

Husen i området har byggts under 60- och 70-talet. Misstänkte ni inte att där fanns asbest?

– Man har inte misstänkt att det fanns i de material man rev i. Det här är inte någonting vi normalt sysslar med, att riva utfackningsväggar, utan vi gjorde det för att huset brann. Allt har gjorts enligt regelverket.

Det finns kritik om att ni ­borde vetat om att det fanns asbest i materialet till så gamla hus.

– Risken för asbest känner väl alla fastighetsbolag till. Men entreprenören har alltid ett ansvar vid rivning att säkerställa att det inte sker felaktigt.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.


Läs mer: Fem andra bottenbyggen 2021


Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Här är Sämsta bygget 2021 – dubbelfel i fastighetsjättens hus

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig