info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Saboterar vårt fackliga arbete"

Lunds universitet går nu vidare med planerna för att lägga ner isocyanatforskningen. Det får bland annat till följd att ingen från forskarlaget får resa på ett avgörande internationellt standardiseringsmöte.

– Universitetet saboterar helt vårt fackliga arbete, säger Rolf Ählberg, representant för Nordiska Metall.
Metall samarbetar med Byggnads, Industrifacket och de europeiska motsvarigheterna för att hindra att arbetstagare skadas av de giftiga isocyanaterna, som bland annat finns i olika byggprodukter.
Ählberg är mycket besviken över att ingen av forskarna från Hässleholm får en chans att resa till Toronto, där mötet kommer att behandla olika metoder för att mäta isocyanater.
– Huvudpunkten i vårt europeiska samarbete är att få Hässleholmsforskarnas mätmetod som en såväl europeisk som världsstandard, säger han.
Ählberg säger att det är av avgörande betydelse att vara på plats vid dessa möten för att ha en chans att påverka. På mötena har kemiindustrin ett mycket starkt inflytande och stora resurser.
Verksamheten i Hässleholm är direkt nedläggningshotad.
Med tanke på det, ville docent Gunnar Skarping istället för att åka själv, skicka en av sina medarbetare till Toronto. Men svaret från universitetets personalchef Staffan Svensson blev nej. Han motiverade svaret med att det är svårt att tillstyrka eftersom verksamheten läggs ner.
– Vi arbetar för att sprida kunskaper om faran med isocyanater över världen. Faktabakgrunden till vårt arbete bygger på material från forskarna i Hässleholm och nu står de inför nedläggning. Det är otroligt, säger Rolf Ählberg.

På torsdagen höll personalchefen och en arbetsrättsjurist ett möte för personalen i Hässleholm, där man berättade om planerna för den tidigare beslutade avvecklingen. Forskningen ska avvecklas till årsskiftet, enligt beslutet. MBL-förhandlingar kommer att hållas under nästa vecka.
Universitetets nedläggningsbeslut har kritiserats av de fackliga organisationerna som hoppas på en ny lösning med hjälp av regeringen. I avvaktan på ett förestående möte har därför facken velat att avvecklingen skulle hållas tillbaka. Enligt universitetet beror nedläggningsbeslutet på brist på pengar.
– Det är rektorn som har fattat beslutet om nedläggning och vi går vidare med planerna i enlighet med det. Det måste vi göra så länge beslutet inte ändras, säger personalchefen Staffan Svensson.
Men han säger att trots att man går vidare med nedläggningsplanerna så finns det fortfarande tid för en övergång av verksamheten till en annan huvudman, om det blir en sådan lösning, samt att universitetet i så fall kommer att hjälpa till för att göra det möjligt.

Kjell Johansson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads, är mycket kritisk till hur Lunds universitet agerar. Och han anser att Sveriges Verkstadsindustrier agerar som en bromskloss för forskningen.
Arbetsgivarorganisationer har också tidigare bromsat forskningsanslag till teamet, menar han.
Lennart Nilsson är ordförande i Sveriges Verkstadsindustrier. Han är också ordförande i Lunds universitets styrelse. Han är därmed en av de ansvariga för hur verksamheten sköts. Han tycker inte att hans roller ska blandas ihop.
–Det grundläggande är att verksamheten gått med underskott. Beslutet om nedläggning är grundat på en prioritering från naturvetenskapliga fakulteten som prioriterat andra projekt, har han tidigare sagt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Saboterar vårt fackliga arbete"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig