info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så går förhandlingarna om ditt nya kollektivavtal

Undrar du hur det går med ditt nya kollektivavtal? Byggnadsarbetaren har kollat statusen på samtliga avtalsområden.

Fjolårets avtalsrörelse var stormig med hård retorik och strejk. 2017 års upplaga ser ut att bli en lugnare tillställning, men fortfarande är det långt till mål och mycket kan hända längs vägen.
LO enades i oktober om gemensam samordning inför avtalsrörelsen. Lönekravet följer industrifackens märke och är detsamma för alla förbund: löneökningar på 2,8 procent under en avtalsperiod på ett år och en lägsta löneökning på 672 kronor i månaden för de som tjänar under 24 000, vilket inom bygg främst berör byggstädarna.
Byggnads ansåg att nivån på lönekravet var ”lite i underkant” men i övrigt är förbundet med på tåget.
‒ Vi är betydligt starkare när vi har LO-samordningen än när vi går fram som enskilda förbund eller som små grupperingar, kommenterade avtalssekreterare Torbjörn Hagelin när samordningen annonserades.
LO-samarbetet innebär också att Byggnads har kunnat koncentrera sig på andra frågor än lönenivån. Byggnadsarbetaren har gått igenom vilka förbättringar facket kräver i just ditt avtal ‒ och arbetsgivarnas motkrav.

LÄS MER: Fem heta frågor i avtalsrörelsen

Läs också Lönen på tomgång för maskinförarna


Byggavtalet

Motpart: Sveriges Byggindustrier
Så många omfattas:
80 000
Arbetsgivarna bjöd på tårta när kraven växlades och såväl Byggnads som BI har lovordat det goda samtalsklimatet. Det uttalade målet är att teckna ett nytt avtal utan att gå i konflikt men parterna står långt ifrån varandra i flera frågor. Däribland lika lön för utländsk arbetskraft, stärkt huvudentreprenörsansvar och arbetstider.

Teknikinstallationsavtalet

Motpart: VVS-företagen
Så många omfattas: 14 000
VVS-företagen vill minska arbetstidsförkortningen, ha flexiblare arbetstider och luckra upp lagen om anställningsskydd. Dessutom lanserade arbetsgivarorganisationen det kontroversiella kravet att arbetstagare ska kunna bötfällas om de orsakar sanktionsavgifter genom att slarva med säkerhetsföreskrifterna. Byggnads dömer ut flera av kraven men beskriver ändå samtalsklimatet som gott.

Glasmästeriavtalet

Motpart: Glasbranschföreningen
Så många omfattas: 2 000
Arbetsgivarnas yrkanden ‒ om flexiblare arbetstid, individuell lönesättning och att kunna bötfälla slarviga arbetare ‒ fick Byggnads att ryta ifrån.

Plåt- och ventilationsavtalet

Motpart: Plåt & Ventföretagen
Så många omfattas: 8 000

Yrkanden växlas den 20 mars. Ett avtal där inga uppenbara stridsfrågor finns. Arbetstidsförkortningen är redan utbyggd. Byggnads kommer, i enlighet med LO-samordningen, att kräva ökade pensionsavsättningar samt graviditetspeng för att göra avtalen mer anpassade för yrkesarbetande kvinnor.

Entreprenadmaskinavtalet

Motpart: Maskinentreprenörerna
Så många omfattas: 4 000
Parterna växlar yrkanden den 27 mars. Den stora frågan från Byggnads sida är maskinförarnas häng på ackordet. Facket kommer dessutom kräva utökad arbetstidsförkortning.

Bemanningsavtalet

Motpart: Bemanningsföretagen
Så många omfattas: 30 000
Förhandlas mellan LO och Bemanningsföretagen och omfattar totalt 30 000 arbetstagare inom samtliga berörda yrkesgrupper. Krav har växlats men inte presenterats. Sedan tidigare är det känt att facket vill reglera så kallade ”studentanställningar”, där arbetsgivare sätter i system att teckna endagskontrakt med arbetstagare.

Här är datumen att hålla koll på
20 mars:
Kravväxling på plåt- och ventilationsavtalet.
27 mars: Byggnads och Maskinentreprenörerna växlar krav.
30 april: Bygg-, teknikinstallations-, glasmästeri-, respektive plåt- och ventilationsavtalet löper ut, liksom bemanningsavtalet.
31 maj: Entreprenadmaskinavtalet löper ut.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så går förhandlingarna om ditt nya kollektivavtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig