info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så blir NCC-lönen i Västsverige

En fast lönedel på 180 kronor. Därtill en rörlig del, styrd till hälften av inarbetad tid och till hälften av projektets ekonomiska resultat. Det är vad NCC och Byggnads Väst nu enats om.

– Jag tycker att modellen tillmötesgår båda parters intressen. Men det stora för NCCs del är förutsägbarheten, att vi vet att vi får en löneöverenskommelse på alla nya projekt vi startar. Våra medarbetare kan känna en trygghet i det, säger Johan Gillberg, förhandlingschef på NCC.
-Vi har båda fått med det vi tycker är viktigt. Företaget har fått med något man alltid trycker på, att man vill ha någon form av påverkan av det ekonomiska resultatet på arbetsplatsen. Den andra halvan är det vi tycker är viktigast egentligen, att arbetslagets egen insats ska styra utfallet på lönen, säger Byggnads ombudsman Conny Johansson.
De pratar om den överenskommelse som tecknats efter segdragna tvister mellan NCC och Byggnads gällande lönesättningen i Västsverige.

Fast lönedel på 180 kronor

Löneöverenskommelser har saknats på ett tiotal projekt i och med tvisterna. Men nu finns alltså en lönesättningsmodell att följa på framtida projekt. Byggnads och NCC har enats om en fast lönedel, en utbetalningsnivå, på 180 kronor.
Därtill kommer en rörlig lönedel som ska styras till hälften av arbetarnas inarbetning och till hälften av företagets ekonomiska resultat på projektet.
Det är arbetsgivarens önskan att det ekonomiska resultatet i projektet ska ha stor betydelse för den rörliga lönen, medan Byggnads egentligen föredrar att den inarbetade tiden styr. Nu får de delarna alltså styra hälften var.

”Man måste tänka om”

I den del där resultatet styr ger högre vinst i projektet än företaget kalkylerat med mer betalt, och tvärtom.
Ökar eller minskar era medlemmars möjlighet att påverka den egna lönen i och med den här överenskommelsen?
– Det är svårt att säga, man har ju givetvis en påverkansmöjlighet även på det ekonomiska utfallet. Men då måste man tänka om och börja tänka på saker som våra medlemmar kanske inte är vana att behöva ta hänsyn till, säger Conny Johansson på Byggnads.
Vad kan det handla om?
-Att skicka hem hyrmaskiner, kanske ha åsikter om ifall det är för mycket arbetsledning på arbetsplatsen. Allt som påverkar ekonomin.
Men ni tycker egentligen inte att man ska behöva ta det ansvaret?
-Vi tycker väl inte att man har riktigt samma påverkansmöjlighet med sina två händer på det.

Centralt strandade projekt omfattas inte

Överenskommelsen gäller alla kommande projekt i hela Byggnads Väst, alltså hela Halland och hela Västra Götaland.
Utöver framtida projekt omfattar överenskommelsen tio tidigare påbörjade projekt där löneförhandlingarna ännu inte är avslutade. Där ska lönen justeras efter den här modellen. Men fem projekt, några pågående och några avslutade, där centrala förhandlingar redan har avslutats i oenighet ligger utanför överenskommelsen. Arbetad tid där påverkas alltså inte av den.
-Att de fem projekten inte omfattas av överenskommelsen innebär inte att vi inte är intresserade av att diskutera deras situation, säger Johan Gillberg.
Även Byggnads uttrycker intresse för att diskutera en lösning gällande dem.

Tvist om avtalsbrott oavslutad

Uppgörelsen gäller tills vidare och kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid.
Under sommaren har Byggnads också kallat NCC till förhandlingar om brott mot medbestämmandelagen och kollektivavtalet. Dessa tvister handlar om att NCC betalat ut annan lön än den utbetalningsnivå som gäller enligt avtalet medan tvisterna pågått. De förhandlingarna fortsätter oberoende av överenskommelsen om lönesystem.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så blir NCC-lönen i Västsverige

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig