info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ryggskador största arbetssjukdomen

Ryggbesvär är mycket vanligt bland svenska byggnadsarbetare. Men det är också vanligt ute i Europa. 30 procent av arbetarna har ryggbesvär, visar en ny studie från europeiska arbetsmiljöbyrån.

Studien visar att tre av tio arbetare har ryggbesvär. Det är den högsta siffran bland alla rapporterade arbetsrelaterade sjukdomar. Samhällets kostnader för skadorna beräknas ligga mellan 2,6 och 3,8 procent, bland medlemsstaterna i EU.
Den nya rapporten tar upp orsaker till ländryggsbesvär och behandling. Författarna tycker det behövs mer ergonomisk forskning.
En rad faktorer i arbetet ökar risken för ländryggsbesvär enligt rapporten. Det gäller såväl fysiska som psykiska faktorer. De fysiska är :tungt arbete, lyft och manuell hantering, obekväma arbetsställning, framåtböjd, vriden eller statisk ställning och helkroppsvibrationer. De psykiska är; lågt socialt stöd, låg arbetstillfredsställelse, dålig arbetsorganisation, lågt arbetsinnehåll.

Författarna anser att de bästa strategierna för att komma åt problemet bland annat är att minska de fysiska kraven, förbättra arbetsorganisationen, utbildning/träning i hur man jobbar rätt och medicinsk behandling och träning.
Inom byggsektorn har arbetssjukdomarna ökat sedan 1997 och de fortsätter stiga. I särklass störst är belastningsskadorna som svarar för hela 74 procent av arbetssjukdomarna, enligt den senaste statistiken som sammanställts av Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd. I den ingår ryggskador som en av de största grupperna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ryggskador största arbetssjukdomen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig