info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rosad a-kassa – ris åt arbetsförmedlingen

Byggnads a-kassa får bra betyg av de arbetslösa. Fler än åtta av tio tycker att de fått det stöd de hoppats på av a-kassan. Däremot hade var tredje arbetslös väntat sig mer stöd från arbetsförmedlingen.

Nio av tio som fick a-kassa i juli, i Blekinge, Södermanland och Jämtland, tycker att de blivit bra eller mycket bra bemötta av Byggnads a-kassa. Och nästan lika många tycker att de fått det stöd de förväntat sig av a-kassan under sin arbetslöshet.
” De är super! Tar sig tid, lyssnar och vill hjälpa till.” Det skriver en av dem som svarat.
– Det är ett bra betyg, säger Sten-Åke Thorén, chef på Byggnads a-kassa.

Men det finns också kritiska röster bland de 191 personer som besvarade en enkätundersökning som Byggnadsarbetaren genomförde i augusti. Mest om att det är byråkratiskt, mycket papper och kontroller.
Facket och arbetsförmedlingen får sämre betyg än a-kassan. Bara hälften av de svarande tycker att Byggnads givit det stöd de förväntat sig. Av dem som kommenterat stödet från Byggnads är det flera som skriver att de inte fått något stöd alls. Men flera skriver också att de är osäkra på vilken form av stöd de skulle vilja ha.

Var tredje svarande har inte fått det stöd de förväntat sig från arbetsförmedlingen. Här är kritiken mer detaljerad. Många konstaterar att de inte fått någon hjälp alls att hitta jobb. Flera kritiserar att de hänvisas till att söka jobb via internet, en nyordning som framförallt äldre arbetslösa har svårt att acceptera.
Enkäten ger inget svar på om a-kassan eller arbetsförmedlingen är sämre eller bättre i något av de tre länen. Betygen är i stort sett samstämmiga, när det gäller arbetsförmedlingen nästan identiska.

Byggnadsarbetarens enkät sändes i början av augusti ut till alla som fick ersättning från Byggnads a-kassa i juli, 369 personer, i Blekinge, Södermanland och Jämtland. 191 personer, 51,8 procent, hade svarat den 31 augusti och det är de svaren som har bearbetats.
Syftet med Byggnadsarbetarens undersökning var att låta de arbetslösa beskriva sin egen syn på arbetslösheten. Den delen av materialet redovisas i Byggnadsarbetaren nummer 14/2006 som kommer den 5 oktober.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rosad a-kassa – ris åt arbetsförmedlingen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig