info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rörisens flaskpost om skitjobbet på slottet

Året är 1887. Rörläggaren Lars ”Tullen” Ekström är klar med dräneringsjobbet vid Stockholms slott. Han avslutar med att lägga tre handskrivna sidor i en flaska och gömmer brevet i den rörgrav han själv grävt.

Grävmaskinister arbetar med att dränera det moderna slottets väggar, vilket gjorde att flaskposten från det gamla slottet kom i dagen. Rörläggaren Lars ”Tullen” Ekströms vers låg hårt invirad i flaskan. Foto: Ida Söderström/Arkeologikonsult

”Tullen”, som enligt arkeologernas efterforskningar troligen var en viss rörläggare vid namn Lars Ekström, satte rubriken ”Till efterverlden” över sitt meddelande som var skrivet i versform.

132 år senare, 2019, hittades flaskan. Verserna vittnar om skrivglädje och humor. Tullen verkar ha varit en trevlig röris, som beskrev sitt arbete på ett underhållande sätt.

”Man länge närt den höga tanken
att snart bli av med stanken
som känns i slottets regioner
om ock det skulle kosta miljoner”

Stockholm växte snabbt under industrialismen i mitten av 1800-talet när inflyttningen till storstäderna tog fart. För att få bort stanken från kloakerna började vatten- och avloppsledningar byggas ut under den här perioden. Detta är bakgrunden till det arbete som Lars Ekström och hans kollegor kämpade med sommaren 1887.

Problemet var att rördragningen skulle ske genom en fem meter tjock mur som omgärdade Stockholms slott och som rörläggarna var tvungna att forcera.

Man kan ana att Lars själv tyckte att det var en något befängd idé att dra rör genom en fem meter tjock mur som byggdes på Gustav Vasas tid som passage för, ja, ni vet vad.

”Från dröm till verklighet det gått
sedan man en fix idé har fått
att leda rör genom valv och murar
till passage för alla hagelskurar”

Han beskriver hur enormt svårt det är att ta sig igenom muren, som till och med skulle ha ”trotsat Krupps kanoner”. Krupp blev vapentillverkare för Kungariket Preussen 1859, och senare det tyska riket.

”Men muren hade dimensioner
som trotsa kan en Krupps kanoner.
man dock till verket måste gå
att skaffa undan sten, stora, små.”

Vi anar hur hårt arbetet måste ha slitit på leder, nerver och muskler, med de enkla verktyg man hade för 130 år sedan: slägga och spett. Hålet genom muren blev väldigt stort – kanske skulle det funka som bostad för satan?

”Och sedan man med släggan slagit
några tusen friska slag
man rätt igenom muren dragit
rör till närmsta vattendrag.”

”Med spett och borrar utav stål
man uti muren gjort ett hål
så stort att själva satan däruti
kan trivas gott, och nykter bli”

Arkeologerna har genom sitt detektivarbete funnit vilken firma som Lars arbetade hos. Han var anställd på en rörledningsentreprenör vid namn Rundquist och Co. Under den här perioden var Oscar den andre kung. Firman fortsatte att verka i vvs-branschen ända in på 1970-talet.

Raska gossar. Lars var anställd på en rörledningsentreprenör vid namn Rundquist och Co. Firman fanns kvar ända in på 1970-talet. Foto: Rolf Levin, Sveriges VVS museum.

”De raska gossar som lagt hand härvid
levde i Kung andre Oscars tid.
De hade största äran däruti
att de tillhörde Rundquist faktori”

Bakgrunden till det historiska fyndet är att det har pågått ett dräneringsjobb runt slottet under något år vilket gjorde att arkeologerna var inkopplade under en period. I schaktet i samband med dräneringsarbetet stötte man på resterna av muren. Kungaresidenset Tre Kronor hade en gång i tiden skyddats av muren och en vallgrav.

Tullen avslutade sin vers med en knorr på slutet:

”Som ett minne från vår tid
lägger dessa rader tätt invid
det grova röret uti muren
för att undan gå censuren!”

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rörisens flaskpost om skitjobbet på slottet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig