info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Röd dag flyttas och friår införs

Glöm annandag pingst. Från 2005 är det den 6 juni, nationaldagen, som är helgdag. Det är resultatet av en av de nya lagar som börjar gälla den 1 januari 2005.

Från den 1 januari gäller 34 nya lagar och 74 nya förordningar. Dessutom förändras en del av de totalt 1 200 lagar som styr livet i Sverige.
Den mest påtagliga förändringen är att annandag pingst stryks som helgdag. I stället blir nationaldagen, den 6 juni allmän helgdag. I avtalen på byggområdet är helgersättningen knuten till respektive helgdag. Byggnads och Sveriges Byggindustrier kommer efter årsskiftet att diskutera hur förändringen ska passas in i avtalen.

Bland de nya reglerna finns också en utvidgning av det så kallade friåret, rätten att ta ledigt med ersättning om en arbetslös erbjuds den lediga platsen. Rätten till friår gäller från årsskiftet i hela landet regeringen tror att 12 000 friår kommer att inledas per månad under året.

Här följer några andra nya regler som införs vid årsskiftet:
+ Arbetsgivare ska stå för 15 procent av sjukpenningkostnaden så länge hel sjukpenning betalas ut till en arbetstagare.
+ Prisbasbeloppet, som bland annat reglerar olika försäkringsersättningar, höjs med 100 kronor till 39 400 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet höjs till 40 300 kronor och inkomstbasbeloppet, som bland annat styr livräntans storlek, höjs med 1 000 kronor till 43 300 kronor.
+ Konsumentskyddet för den som anlitar någon för att bygga en villa stärks. Från årsskiftet gäller konsumentskyddslagens regler.
+ Avgaskrav införs på motordrivna arbetsmaskiner. Maskiner som inte uppfyller kraven får inte typgodkännas. Kraven skärps varje år fram till 2009.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Röd dag flyttas och friår införs

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig