info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Risk för konflikt efter påsk

Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) är på kollisionskurs inför den sista förhandlingsomgången innan bygg- och anläggningsavtalen löper ut. Förberedelser i små delegationer har ställts in i veckan och Byggnads förbereder konflikt.

Byggnads avtalsförhandlare är sedan länge inbokade för förhandlingar i veckoslutet. När förhandlingsomgången planerades var siktet inställt på en slutförhandling om nya avtal som kan ta vid när de gamla löper ut, lördagen den 31 mars.
Nu, med bara några dagar kvar till månadsskiftet, är det mycket som talar för att Byggnads förbundsstyrelse i helgen i stället fattar beslut om konfliktvarsel. Den förra sittningen med de stora förhandlingsdelegationerna avbröts i förra veckan, redan efter en dags fruktlösa förhandlingar. Och ett planerat möte mellan de små förhandlingsdelegationerna på tisdagen, den 27 mars ställdes in.

I stället har Byggnads ägnat veckan åt att förebereda konflikt.
– Vi har tagit in en lista på lämpliga objekt att ta ut i konflikt och vi har lösgjort pengar för konfliktersättning, säger Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson.
Det är olika syn på reglerna för granskningsarvode som fått förhandlingarna att bryta samman innan de egentliga avtalskraven ens har diskuterats. Byggnads beslut att lägga gransknings- och mätningsverksamheten i ett bolag har tagits emot positivt av BI men byggarbetsgivarna anser inte att åtgärden räcker för att leva upp till Europadomstolens dom i februari som konstaterade att redovisningen av hur pengarna används inte är tillräckligt tydlig.
BI har därför föreslagit att arvodet tas bort helt ur kollektivavtalen och att Byggnads bekostar också lönegranskning med medlemsavgifter. Det skulle innebära ett avsteg från principen att avtal ska gälla för alla på en arbetsplats, också för oorganiserade. Byggnads ordförande, Hans Tilly, kallar förslaget för ett krav på systemskifte och säger att det tyder på en ovilja att förhandla konstruktivt.

Byggnads kräver i stället att granskningsarvodet på byggavtalets område ska tas ut på samma sätt som det tas ut på anläggningsavtalets område och i företag som har hängavtal. Där dras inte arvodet från den anställdes lön. I stället är det arbetsgivaren som enligt avtalet betalar 1,5 procent av lönesumman i arvode till facket.
BI avvisar det kravet.
– Det skulle enligt våra jurister medföra att det uppstår en skattepliktig förmån, säger Bo Antoni, vd på BI.
Han säger dock att BI inte anser att anläggningsavtalets regler står i strid med Europadomstolens dom och han konstaterar att granskningsarvoden på anläggningsavtalets område inte betraktats som skattepliktig förmån sedan reglerna infördes på 1960-talet.

På skatteverket konstaterar juristen Mikael Sindahl att frågan är komplicerad och måste prövas noggrant innan det går att ge ett säkert svar.
– Avgörande är vem som är betalningsskyldig. Vi kan ge ett förhandsbesked om vi får en fråga men slutgiltigt besked måste tas i skattenämnd, säger han.
Medan frågan om granskningsarvoden blockerat förhandlingarna mellan Byggnads och BI har samtalen löpt smidigare på Byggnads övriga avtalsområden. På VVS-, Kyl-, Glas- och plåtavtalens områden har man, enligt Gunnar Ericson, kunnat lösa flera problem. Men han gör trots det bedömningen att arbetsgivarna på de mindre avtalsområdena måste vänta på byggarbetsgivarna innan något avtal blir klart.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Risk för konflikt efter påsk

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig