info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ris och ros för nya a-kassan

Byggnads har tillsammans med tre andra fackförbund skrivit en remiss angående a-kasseförslaget.

Förbunden är tämligen positiva till förslaget i sin helhet, men det finns detaljer i som är mindre bra.
Förbunden som skrivit remissen är Byggnads, Svenska Elektrikerförbundet, Svenska Målareförbundet och Skogs- och Träarbetarförbundet.
I remissen stödjer de utredningens grundresonemang om att rundgången för de arbetslösa mellan ersättning från a-kassan och sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste brytas. De tycker att det är bra att a-kasseförslaget innehåller metoder som gör det enklare att få tillbaka de arbetslösa till den ordinarie arbetsmarknaden. Förbunden är även positiva till tankegångarna om att rättigheterna och kraven på de arbetssökande blir tydligare. Bland annat stödjer de förslaget om att dela in ersättningsperioden i intervall, där den arbetssökande successivt söker arbete längre bort från hemorten och inom andra branscher än den egna.
Höjningen av taket till 640 kronor tycker de är en bra början, men de vill att höjningen ska gälla för hela perioden. Enligt föreslaget ska höjningen endast gälla under de 100 första dagarna för att sedan gå tillbaka till dagens nivå.
När det gäller förslaget om ny övergångsmarknad så tycker förbunden att det bör utredas vidare. De anser att förslaget innehåller många oklarheter och att det finns en risk för att övergångsarbetsmarknaden i praktiken kommer att innebära att det växer fram ett ”B-lag” på arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ris och ros för nya a-kassan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig