info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Renovera miljonprogrammet"

Satsa på en renovering av miljonprogrammet. Det skulle kunna stå för en stor del av den svenska tillväxten de kommande tio åren. Den slutsatsen dras i en ny rapport.

Det är ett gyllene läge att satsa på en renovering av miljonprogrammet just nu. Det anser Pekka Kääntä, nationalekonom och analytiker, som skrivit rapporten från Svensk Byggtjänst.
– En välplanerad upprustning av miljonprogrammet skulle kunna stå för en stor del av den ekonomiska tillväxten i landet, säger han.
Men för att detta ska kunna genomföras krävs en finansiering och här menar han att staten kan vara en ekonomisk motor. Bostadsbolagen skulle stå för merparten av finansieringen, men staten skulle garantera att det finns pengar genom att låna upp till en låg kostnad.
-Staten kan låna extremt billigt i nuläget på grund av de låga räntorna och då kan man i sin tur låna ut billigt till bostadsbolagen, säger han.

Ökat behov av investeringar

Pekka Kääntä menar att det finns ett stort behov av ökade bygginvesteringar. Dessa har minskat de senaste åren.
-Under 1993 stod bygginvesteringarna för 70 procent av de totala investeringarna i Sverige. Den andelen har idag sjunkit till cirka 45 procent. Bostadsinvesteringarnas andel av investeringarna har sjunkit från 33 i början av 1990-talet till 18 procent i år, enligt honom.
En satsning på renovering av miljonprogrammet skulle föra mycket gott med sig, menar han.
– Om vi börjar renovera får det positiva effekter på ekonomin. Det är en jättebra tillväxtbefrämjande åtgärd, säger han.
Pekka Kääntä pekar på att det skulle ge effekter i flera led; såväl när det gäller energi och miljö, som bostadsmarknad och arbetstillfällen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Renovera miljonprogrammet"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig