info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Rättsosäkerhet drabbar hårt"

Nyligen avslöjade vi hur Gunnar Rydergård följde de anvisningar han fick från Försäkringskassa och Arbetsförmedling - och ramlade ur sjukförsäkringen. Inspektionen för socialförsäkringen är kritisk till myndigheterna i en ny rapport. Vi ringde en av utredarna, Berit Hamrén.

Berit Hamrén är en av utredarna bakom en ny rapport där man har granskat ett stort antal ärenden hos Försäkringskassan, där personer fått sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) nollad. Nu pekar rapporten ut en rad brister i rutiner och regelverk som kan leda till den typen av rättsosäkerhet som Gunnar utsattes för i kontakten med Försäkringskassan.
Läs om fallet Gunnar Rydergård

Varför har ni studerat Försäkringskassans SGI-utredningar?

-Därför att de här besluten måste hålla en hög kvalitet. Det handlar om människor i en utsatt situation. De drabbas väldigt hårt om det finns brister i besluten.
Vilka konsekvenser får det för en individ att bli nollad?

-En person som har en tillsvidaretjänst som den personen kan gå tillbaka till, drabbas inte lika hårt som den som är arbetssökande och sjuk. För den sistnämnda kan det få oerhörda konsekvenser. Den personen får ingen sjukpenning, ingen tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn, ingen föräldrapenning på sjukpenningnivå, förrän personen tagit sig in på arbetsmarknaden igen.
Kan du ge exempel på vilka brister i SGI-utredningarna ni sett i granskningen?

-Det finns fall där den försäkrade gått till Arbetsförmedlingen, skrivit in sig som arbetssökande, och sagt att den vill söka arbete men att den inte mår bra, och visat läkarintyg. Detta har då lett till de blivit kodade som arbetssökande med förhinder, utan att själv veta om detta och att det leder till att de förlorar sin SGI, eftersom de inte anses vara aktivt arbetssökande. Vi kan konstatera att Försäkringskassan ofta använder Arbetsförmedlingens interna kodning för sina beslut, trots att man egentligen är skyldiga att göra egna utredningar.
Ni ser att det finns skillnader i regler mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa som gör att en del människor faller mellan stolarna. Exempel?
-Ja, vi ser att man ibland gör olika bedömningar av samma läkarintyg. Kassan bedömer att intyget inte räcker för sjukpenning och drar in sjukpenningen. Samma person går till Arbetsförmedlingen och vill skriva in sig som arbetssökande men Arbetsförmedlingen gör en bedömning utifrån läkarintyget och menar att personen inte kan vara arbetssökande eftersom personen är för sjuk.
Utredningen visar också att det finns brister i kommunikationen mellan myndigheterna?
-Ja, vi ser till exempel att den försäkrade kan få information från Arbetsförmedlingen om hur han eller hon ska agera. Sen visar det sig att när personen senare vänder sig till Försäkringskassan, då är det för sent eftersom man agerat på ”fel sätt” tidigare.

Vill du hålla koll på dina försäkringar? Gå med i facebookgruppen ”Dina försäkringar på bygget”. Då får du artiklarna direkt i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Rättsosäkerhet drabbar hårt"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig