info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Rätt till högre livränta?

Tycker du att livräntan inte följer med löneutvecklingen? Då kan du begära omprövning och höja ersättningen med många sköna tusenlappar. Kolla här om detta gäller dig.

Du som har sjukersättning, a-kassa, eller har tvingats byta bransch med lägre lön på grund av en skada, riskerar att få sämre ekonomi eftersom den kompletterande livräntan efter ett antal år kan halka efter löneutvecklingen.
2008 kom en vägledande dom i Högsta domstolen som gör det möjligt att ompröva tidigare beslut från Afa försäkring. Denna mycket viktiga dom, berör framför allt dem som får arbetsskadelivränta från Afa eller skadeståndslivränta från ett försäkringsbolag (vid trafikskador).

Om du fått avslag

Den här möjligheten gäller även dig, som tidigare fått avslag från Afa, alltså om du inte fått någon livränta alls. Om lönerna i byggbranschen sprungit iväg under din tid som skadad kan du nämligen ha rätt till livränta från i dag. Observera att arbetsskadelivräntan från Försäkringskassan inte påverkas alls, av denna dom. Så här funkar det: om din faktiska inkomst är mindre än 90 procent av lönen du skulle ha haft om du jobbat kvar i branschen och varit oskadad, är det dags att kontakta Byggnads.

Gäller främst gamla skador

– Men de som har nytta av omprövningsrätten är framför allt de som har skador som är äldre än tio år. Och särskilt de som arbetsskadades före 1994, kan ha stora belopp att hämta ut eftersom försäkringsvillkoren i den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen var fördelaktigare före 1994, säger Christer Härjelin, ombudsman på Byggnads.
Du kan själv räkna ut glappet mellan din inkomst och lönenivån på byggmarknaden år för år och sedan lägga samman procentsatserna. Om skillnaden är större än tio procent efter ett antal år, kan man begära omprövning.

Så räknar du upp din ersättning:

  1. Ring Afa försäkring och begär kopior på ditt ärende. Hemma: ta fram alla kontrolluppgifter sedan du fick beslut om livränta. F-kassa, arbetsinkomst, livränta, allt räknas med i årsinkomsten. Skatteverket sparar dina uppgifter i högst sex år, därför måste du ta fram egna.
  2. Kontakta din gamla arbetsgivare, eller arbetskamrater, och be om uppgifter på vad yrkesarbetare med samma arbetsuppgifter som du hade, tjänade år från år fram till i dag. Semestersättning och ackord ska finnas med, om du arbetade på ackord innan du blev skadad. Om din arbetsgivare inte finns kvar, hjälper Byggnads i din region till med lönestatistik, men det är bättre att få direktinfo från arbetsgivaren på hur lönerna legat, under de aktuella åren.
  3. Gör egna beräkningar. Jämför de olika beloppen ett visst år, gå vidare till nästa år. De första åren kanske inkomstskillnaden ligger på någon procent. Efterhand kan skillnaden ha kommit upp i de tio procent, som erfordras för att man ska få ompröva sitt ärende.
  4. Handlingarna skickas till försäkringsansvarig ombudsman hos Byggnads i din region. Ombudsmannen går igenom allt och begär eventuellt in kompletteringar, som stärker dina möjligheter att få ett bra beslut hos Afa. Trafikskador skickas också till Byggnads, som kan hjälpa till med handläggning.
  5. Byggnads skickar in handlingarna och begär omprövning hos Afa. Räkna med en väntetid på minst ett år innan du får svar från Afa.
  6. Beslut från Afa. Om du är nöjd med beslutet får du bestämma om du vill ha ett månadsbelopp fram till 65 år, sedan därefter halv ersättning, livet ut. Månadsbeloppet kan vara pensionsgrundande. du kan också få beloppet som en engångssumma. Summan bygger på ett antagande: att du själv förvaltar ditt kapital med en värdetillväxt på fyra procent per år. Beloppet ska motsvara det sammanlagda månadsbeloppet livet ut.
  7. Om du får avslag kan du överklaga beslutet till Afas omprövningsnämnd, en juridisk enhet som ska vara frikopplad från Afahandläggarna. Därefter kan du gå vidare till skiljenämnden, eller också över till det offentliga rättssystemet, till tingsrätten.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Rätt till högre livränta?

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig