info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Raset för bostäder – så går det med jobben

Ekonomin är i obalans. Bostadsbyggandet hotas. Projekt flyttas fram och redan nu riskerar företag att slås ut. Frågan är: Hur går det med jobben?

Plötsligt dyker den upp – byggkranen. Den står väl dold i Råbyskogen några kilometer utanför Västerås centrum. En gjutning är just avslutad och byggnadsarbetarna på HMB och flera underentreprenörer rör sig mot bodarna. Det är fredag, solen steker och det är dags för grillning. Om några timmar är det helg.

Men något skaver i idyllen. Problemet kan bäst sammanfattas så här:

  • Högre materialpriser
  • Kriget i Ukraina
  • Kraftigt stigande inflation
  • Högre räntor
  • Fallande bostadspriser.

En mix som får de flesta bostadsbyggare och bostadsköpare att darra.

– Det kommer bli en tuff höst för många i branschen, säger Carl Bandhold, finansdirektör på JM.

Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö har redan påverkats. Där har bostadsbyggandet i snitt rasat med 29 procent under första halvåret i år, jämfört med motsvarande period 2021. Och sannolikt är nedgången bara en början då det kommit flera prognoser efter sommaren om att bostadspriserna lär fortsätta falla. Det slår direkt mot nybyggnationen då bostadsutvecklare och byggbolag får svårare att få ihop kalkylen.

– Som det är nu är det ganska svårt att komma till avslut med nya affärer. Både prisutvecklingen och ränteoron sätter käppar i hjulen för våra kunder. Vi hoppas dock att inbromsningen gör att prisutvecklingen på material vänder. Tyvärr ser det ju sämre ut med räntor och energipriserna, säger Krister Karlsson, vd för HMB.

Ras i storstäderna -29 %

Bostadsbyggandet har minskat med i snitt 29 procent under det första halvåret i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. Antalet byggstarter i storstadsområdena under perioden, 10 935, är uppräknad med 10 procent av Byggnadsarbetaren. Så stor var eftersläpningen av inrapporteringen av byggstarter  i de tre storstadsområdena första halvåret 2021.

 

Byggnadsarbetaren har varit i kontakt med flera bostadsutvecklare och byggföretag. De ger i stort en samstämmig bild av läget just nu. Bostadsbyggen som redan är igång rullar på men marknaden har blivit mer avvaktande när det gäller att dra i gång nya projekt.

– Ett flertal av våra kunder har lagt ett antal projekt på standbyläge. Det handlar framför allt om projekt där vi är med i tidiga skeden, säger Krister Karlsson.

Samtidigt menar flera bolag att det nu är viktigt att hålla igång bostadsbyggandet, att satsa långsiktigt även när konjunkturen är sämre.

– Vi har inte blivit försiktigare rent allmänt med att starta nya projekt, men vi tittar noga på varje projekt. Det har blivit tajtare när det gäller kalkylen. Bostadspriserna är en stor osäkerhetsfaktor, säger Carl Bandhold.

Ett flertal av våra kunder har lagt ett antal projekt på standbyläge. Det handlar framför allt om projekt där vi är med i tidiga skeden

Krister Karlsson, vd för HMB

Enligt Byggföretagens prognos kommer bostadsbyggandet fortsätta att minska nästa år. De tror på 45 100 nya lägenheter 2023. En siffra som kan ändras dramatiskt om något förändras i den ekonomiska mixen.

Företagen tycker ändå att dagens boräntenivå ligger på en hanterbar nivå. Problemet är i stället osäkerheten över hur allt utvecklar sig framöver.

Carl Bandhold, JM.

– Det är många hushåll nu som hoppas att bostadspriserna ska gå ner och då väntar man med att köpa. Det viktigaste för oss är att läget stabiliserar sig så att kunderna vet vilka förutsättningar som gäller, säger Carl Bandhold.

Man är rädd för högre räntor, fallande bopriser och att läget inte stabiliseras.

Om det blir värre, vad gör ni då?
– Det första skulle vara att nya produktionsstarter börjar minska en del, säger Carl Bandhold.

Även på Skanska ser man kostnader och en höjd ränta som det värsta hotet.

– Om prisbilden fortsätter upp kommer vi att få kraftigare räntehöjningar och då kommer marknaden att skakas om, säger Anders Erlandsson, vice vd, Skanska Sverige.

Johanna Frelin, Riksbyggen

Ett mer försämrat läge skulle naturligtvis få en stark påverkan på både bostadsbyggandet och i förlängningen jobben. Men dagens turbulens är redan tillräcklig för att kasta in bostadsutvecklare och byggbolag i ett osäkert ekonomiskt läge. Eller att de rent av slås ut.

– Det kan inte uteslutas. Tuffast kan det bli för mindre bostadsutvecklare som köpt in sig i dyra projekt när marknaden var som hetast, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

– Det är oundvikligt. Vi kommer nog att kunna se att finansiellt starkare aktörer köper upp projekt och konkurrenter, säger Biljana Pehrsson, vd på Nordr.


Så många färre kommer att vara sysselsatta i byggsektorn nästa år jämfört med i år enligt Byggföretagen. Enligt deras prognos sjunker antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus från 68 100 förra året till 56 700 i år. Prognosen för 2023 är 45 100.


På bygget i vackra Råbyskogen har oset från hamburgarna lagt sig. Det är dags för sista rycket för laget på HMB. En av dem, betongarbetaren Marco Suonkanta, tar krisen med ro. Han lutar sig mot att projektet pågår ännu ett år till. Dessutom har han varit med förr.

– Det är stor skillnad nu jämfört med fastighetskrisen. Jag tror det var 1992. Då tvärstannade allt byggande på några veckor och många blev utan jobb. Det kommer inte hända den här gången.

Hans förklaring är att det mest är bostadsbyggandet som påverkas den här gången och att det trots allt är en stor efterfrågan på byggfolk.

– Jobb kommer att finnas. Vi måste snarare ha in fler, främst unga betongarbetare.

Kollegan Thea Modén håller med. Hon slutade skolan i våras.

– Jag får hela tiden höra att det finns gott om jobb för oss betongarbetare. Även om det är lite osäkert just nu så blir det nog bra ändå. Dessutom ska jag rycka in i lumpen om några veckor.I juni och juli i år ökade antalet varsel om uppsägning i byggbranschen med 133 procent jämfört med 2021.


Finns det då någon anledning för byggnadsarbetarna att vara oroliga för jobben? Enligt Byggföretagen kommer 22 000 färre jobba i byggbranschen som helhet under 2023 jämfört med i år. Så en nedgång är att vänta när det gäller antalet sysselsatta, men ännu finns det inga planer på neddragningar bland bolagen som tidningen pratat med. I alla fall inte på kort sikt.

Snickaren Sohrab Hussaini trivs på bygget i Västerås och vill gärna vara kvar. Han tror ändå att risken för att bli arbetslös är liten.  ”Det finns gott om jobb”. Foto: Cenneth Niklasson

Inte heller lagbasen på HMB Tomas Salberg känner någon större oro. Han reagerar så klart på att bostadsprojekt flyttas fram, men rabblar snabbt upp flera andra stora projekt som är på gång i Västerås.

– Vi är ett stort företag med olika typer av byggande, inte bara bostäder, så jag tror det går bra.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Raset för bostäder – så går det med jobben

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig