info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Positivt för väg- och anläggning

Byggsektorn är just nu den enda ljuspunkten i den försvagade svenska ekonomin. Det är väg- och anläggning som står för den positiva utvecklingen. Inom husbyggandet är det fortsatt neråt. Det visar konjunkturbarometern för mars månad.

Konjunkturinstitutet kom idag konjunkturbarometern som visar att läget i ekonomin är svagare än normalt. Barometerindikatorn har fallit med drygt 3 enheter sedan månaden innan. Men det finns lite ljuspunkter. Byggsektorn är den enda sektor som bidrar positivt till barometern-indikatorn.

Konfidensindikatorn steg med en enhet från månaden tidigare, men läget är fortfarande svagare än normalt. Det är verksamheter inom väg och anläggning som står för ljuspunkterna. I denna verksamhet har personalnedskärningarna i det närmaste upphört.
– Det är en ökad orderingång och förbättrad efterfrågan i den sektorn. Förklaringar kan vara att regeringen har lagt fram stimulanspaket och att det är stora projekt som pågår, exempelvis citybanan, säger Roger Knudsen, ansvarig för konjunkturbarometern.

Men för företag med inriktning mot bostads- och övrigt husbyggande är situationen densamma som tidigare. Här har såväl orderingång som byggande och sysselsättning fortsatt att falla.
Skillnaden är också tydlig vad det gäller förväntningar inför de närmaste månaderna.
Företag, med verksamhet inom väg- och anläggningsverksamhet, är optimistiska och räknar med stigande orderingång, ökat byggande och utökningar på personalsidan.
Övriga delar av byggindustrin förutsätter försämring av efterfrågan och omfattande personalnedskärningar.

Konjunkturinstitutet kom i dag också med en rapport om konjunkturläget. I denna rapport ser framtiden för svensk ekonomi dyster ut. BNP faller med 3,9 procent i år och växer endast med 0,9 procent under 2010.
På arbetsmarknaden försvinner 250 000 jobb fram till slutet av 2010. Sysselsättningsgraden väntas bli lika låg som vid 1990-tals krisen. Det dröjer ända till 2012 innan det blir en tydlig återhämtning på arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Positivt för väg- och anläggning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig