info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Polsk handelsbyrå: Avtal behövs ej

Det polska företaget Meble Roja har fått beskedet att avtal inte behövs i Sverige. Informationen kommer från den polska ambassadens handelsråd i Stockholm.

Polska företag som vill etablera sig i Sverige har svårt att hitta tillförlitlig information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Flera berättar om otillräckliga uppgifter, kostsamma advokatkontakter och om att viktiga avtalsdokument bara finns tillgängliga på svenska.
Ett företag, möbeltillverkaren Meble Roja som inreder hotellrum i Gällivare, har mött alla svårigheterna.
– Sverige är en intressant marknad och jag vill följa de regler som finns, säger Jan Klossowski, företagets ägare.

Han vände sig först till den polska ambassaden i Stockholm. Ambassadens handelsråd gav honom den korrekta men ofullständiga informationen att det inte är olagligt att bedriva verksamhet i Sverige utan kollektivavtal. Meble Roja fick inte veta att facket har rätt att vidta stridsåtgärder för att få fram ett kollektivavtal.
Företaget hamnade snabbt i konflikt med Byggnads.
Zdobyslaw Kolodziejski, attaché på handelsrådet, säger att man känner till de svenska reglerna för dåligt. Eftersom många företag nu hamnar i diskussioner med Byggnads så ska ambassaden, i ett brev till finansdepartementet, begära en utförligare information om reglerna på den svenska arbetsmarknaden.

För att få hjälp i konflikten med Byggnads vände Meble Roja sig till advokat. Advokaten ansåg, precis som ambassaden, att avtal inte skulle behövas och erbjöd sig att driva konflikten vidare. Kostnaden för hjälpen blev dock för hög för företaget.
Nu har Jan Klossowski begärt att få se det avtal som Byggnads vill att han ska skriva på. Men det finns bara på svenska.
Flera dryga kostnader, som Jan Klossowski inte räknat med i sitt anbud, väntar nu. Han måste översätta avtalet och skaffa ett ombud som kan förhandla om och underteckna kollektivavtalet eller ta kostnaden för en konflikt med facket.

Gunnar Ericson, förhandlingschef på Byggnads, tycker att det är märkligt att polska ambassaden ger vilseledande information. När det gäller språksvårigheterna i avtalet säger han att Byggnads diskuterar hur man ska underlätta för utländska företagare, exempelvis genom att översätta avtalet till engelska.
– Men då är det viktigt att vi får in en skrivning som slår fast att det är den svenska texten som gäller vid tvister.
Enligt EU:s regler har varje EU-land skyldighet att underlätta för företag från andra EU-länder. I Sverige är det arbetsmiljöverket som har uppgiften att informera enligt utstationeringsdirektivets regler.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Polsk handelsbyrå: Avtal behövs ej

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig