info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Plåtslagarnas krav klara

Igår lämnades plåtslagarnas avtalskrav över till arbetsgivarna. De kräver bland annat att delmätningar ska genomföras vid större ackordsarbeten.

Förhandlingarna mellan Byggnads och Plåtslageriernas Riksförbund som nu drar igång, kommer att beröra cirka 5000 medlemmar som arbetar med byggnadsplåtslageri, plåtbearbetning och ventilationsarbeten.
Plåtslagarna kräver bland annat:

 • Att kallortstillägg införs.
 • Att delmätningar ska göras vid större ackordsarbeten.
 • Vid fast tidlön ska en procentuell fördelning ges till lärling, baserad på företagets fasta lönenivå.
 • Att resvägen ska beräknas från bostaden när det gäller reseersättning.
 • Att uppsägningstider i förhållande till anställningsår införs.

I övrigt har plåtslagarna samma krav som övriga byggnadsarbetare, som omfattas av bygg- och anläggningsavtalen. Kraven innebär bland annat:

 • Generellt löneutrymme på 3,8 procent.
 • De lägsta lönerna höjs mer än övriga lönesatser.
 • Arbetstidsförkortning.
 • Att gällande ackordprislista samt resekostnadsersättningarna räknas upp.
 • Att en arbetsgrupp tillsätts för att se över traktamentsbestämmelser- och nivåer.
 • Höjning av semesterlön.
 • Företagshälsovårdsavtalet ska godkännas av Byggnads avdelning.
 • Alla som uppehåller sig på arbetsplatsen ska bära väl synlig ID-bricka.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Plåtslagarnas krav klara

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig