info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Platscheferna är psykiskt pressade

Platschefer känner sig stressade och psykiskt pressade. Det visar en undersökning om den psykosociala arbetsmiljön bland platschefer på byggen i Skåne.

Det är arbetsmiljöinspektionen som gjort undersökningen i tre företag: NCC, PNB och Interoc. Situationen är snarlik i alla tre företagen.
Platscheferna har en nyckelroll på bygget och en mängd arbetsuppgifter. De ska leda och planera bygget, sköta pappersarbete, ta emot material, med mera.

– Platschefen står för alla beslut, som ska fattas och det ska gå snabbt. Ibland finns inget ritunderlag men de måste ändå besluta och gå vidare med bygget, vilket leder till att beslut måste rivas upp och ändras i efterhand, säger arbetsmiljöinspektör Eva Thormählen,
Dessutom pekar hon på att beställare ofta ändrar sig och vill har förändringar på bygget.
– Mer jobb ska göras men sluttiden ändras inte. Platschefen har hela tiden kniven på strupen.
Arbetsmiljöinspektionen i Skåne har gjort granskningen om den psykosociala arbetsmiljön bland ett 50-tal chefer.
Bristerna ute på byggena är främst att det saknas dokumentation och rutiner till exempel för att upptäcka stress. Det saknas systematiskt arbetsmiljöarbete, rutiner för samarbete med facken kring arbetsmiljöfrågor, liksom återkommande utbildningar i arbetsmiljöfrågor.

Eva Thormählen säger också att företagen är medvetna om problemen och att de behöver åtgärdas, men att de är osäkra på exakt vad som ska göras. De är ännu ovana vid att hantera psykosociala frågor, som stress och utbrändhet. Men hon säger att det finns en öppenhet för att bli bättre på att hantera problemen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Platscheferna är psykiskt pressade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig