info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Plåtkrav om fler fridagar

Plåtslagarna vill ha fler fridagar. Kravet finns i flera avtalsmotioner och Byggnads kommer att driva frågan i förhandlingarna.

Två fridagar till är ett krav som fyra motionärer vill få in i plåtavtalen under den kommande avtalsperioden. Ytterligare tre motionärer kräver kortare arbetstid i mer allmänna formuleringar.
Byggnads kommer att driva kraven i förhandlingarna med plåtarbetsgivarna. Precis som på övriga avtalsområden begär Byggnads åtta timmars arbetstidsförkortning per avtalsår.

Ett 70-tal motioner om plåtavtalen, från tolv avdelningar, behandlas på Byggnads avtalsråd den 3 februari. Bland kraven finns krav på att det individuella påslaget på lönen ska tas bort, höjd grundlön till 120 kronor per timme, höjd ingångslön samt höjning av det minsta tillägget till grundlönen. Det sista kravet motiveras av att många plåtslagare får kraftigt sänkt lön när de arbetar med snöskottning.

Utöver de krav som är speciella för plåtavtalen finns en rad avtalskrav som gäller för alla avtalsområden. De flesta kraven gäller frågor som påverkar hälsa och välbefinnande. Höjd semesterersättning, friskvård på betald arbetstid, bättre företagshälsovård, fri läkarvård och, framför allt, fria glasögon är frågor som motionerande byggnadsarbetare prioriterat högst i år.

Men fria glasögon, som tio motionärer på plåtavtalens områden vill ha, kommer inte att finnas med bland de krav som Byggnads lägger fram till arbetsgivarna.
– Det är ett krav som återkommer varje gång, Vi tycker att de handlar om en fråga för MB-grupperna i företagen att driva, säger Gunnar Ericson, förhandlingschef på Byggnads.
Totalt har drygt 2 000 motioner väckts inför avtalsrörelsen. Cirka 3 800 personer arbetar på arbetsplatser som omfattas av de tre plåtavtalen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Plåtkrav om fler fridagar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig