info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Plåtbranschen söker tak för väderskydd

Plåtslagare kan snart få arbeta under tak. Men ännu så länge är det brist på lämpliga tak att pröva på.

– Just nu försöker vi hitta byggobjekt som är lämpliga för utprovning av väderskydd, säger Leif Wahll-Larsson, arbetsmiljöansvarig på Bleck och Plåt.
Projektet, som drivs gemensamt av Bleck och Plåt och Plåtslageriernas Riksförbund, syftar till att anpassa befintliga väderskydd till de arbetsförhållanden som gäller för plåtslagare.
Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF, har bidragit med 1,3 miljoner kronor till projektet som ska vara slutfört år 2001.
I ett första skede ska man försöka hitta lämpliga infästningssystem för de tält som redan finns på marknaden.
Senare ska prototyper av väderskydd som är särskilt anpassade för plåtbranschen tas fram.
Projektet genomförs av Uppsalaföretaget IM-gruppen, som har stor erfarenhet av väderskydd.
Projektet är ett resultat av två motioner vid Bleck och Plåts senaste kongress, 1995, där krav ställdes på övertäckning av arbetsplatser.
Inför året kongress, som hålls i Västerås 2-4 september, ställs kravet på nytt. Plåtslagare i Stockholm kräver att övertäckning av arbetsplatser ska regleras i kollektivavtalet. Vissa plåtarbeten går inte att utföra när temperaturen understiger fem plusgrader.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Plåtbranschen söker tak för väderskydd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig