info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Pension blir sjukersättning

Unga ska ges större möjligheter att återvända till arbetslivet. Det är en förändring i sjukförsäkringen från nyår.

Från och med nyåret 2003 flyttas finansieringen av vissa förmåner från pensionssystemet till sjukförsäkringen och de får då andra beteckningar. Sjukbidrag och förtidspension ersätts av aktivitetsersättning och sjukersättning.
Förändringar har också gjorts, speciellt då det gäller unga människors möjligheter att komma ut i eller återvända till arbetslivet.
Från och med nyåret kan personer i åldrarna 19 till 29 år få en aktivitetsersättning istället för förtidspension. De som får en aktivitetsersättning kan delta i aktiviteter för att utveckla sin kompetens och stärka förutsättningarna för att gå ut eller återgå i arbetslivet.

Från nyår är det också förändringar i ersättningar för personer i åldrarna 30 till 64 år med nedsatt arbetsförmåga. De får då sjukersättning istället för förtidspension eller en tidsbegränsad sjukersättning istället för sjukbidrag, vid en nedsatt arbetsförmåga under en begränsad tid.
Då de nya begreppen införs ändras också grunderna för hur ersättningen beräknas. Enligt försäkringskassan ska den förändringen inte innebära att ersättningens storlek påverkas mer än marginellt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Pension blir sjukersättning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig